Regulamin konkursu: Uchwyć chwilę swojej zimowej pielęgnacji i wygraj zestaw kosmetyków od Bielendy!

konkurs-bielenda

1. Konkurs rozpoczyna się 20 grudnia 2016 i będzie trwał do północy 28 grudnia 2016r. Ogłoszenie wyników nastąpi 29 grudnia 2016r. o godz. 12.00.

2. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej Uczestnikami) mogą być osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych i przebywające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w czasie trwania Konkursu

3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację zdjęcia i swoich danych pozostawionych w komentarzu oraz na przetwarzanie danych w celach działań marketingowych.

4.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zrobienie zdjęcia wg zaleceń konkursowych i umieszczenie go pod wpisem konkursowym.

5. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podejrzenia próby wpływania na wyniki konkursu, korzystania z więcej niż jednego konta lub w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu.

6. Wśród nadesłanych odpowiedzi jury redakcyjne nagrodzi trzy najciekawsze zgłoszenia konkursowe.

7. Nagrodami w konkursie są 3 zestawy kosmetyków od Bielendy.

8. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech osób.

9. Komisja Konkursowa dokona wyboru zwycięzców, wśród osób, które spełniły kryteria konkursu spełniających regulamin konkursu.

10. Portal nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie wadliwych nagród lub opóźnienie z winy poczty lub innego kuriera.

11. Nagroda nie podlega również wymianie na wartość gotówkową lub inną nagrodę. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać na adres konkurs@obcasy.pl z podaniem powodu oraz dokładnych danych osobowych w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.

12. Lista zwycięzców zostanie zamieszczona na stronie konkursu w dolnej części. UWAGA ! Osoba, która otrzyma informację o nagrodzie musi napisać e-mail na adres konkurs@obcasy.pl do organizatora do 7 dni z dopiskiem „Konkurs – Bielenda”. Nie zgłoszenie się po odbiór nagrody jest jednoznaczne z jej nieprzyjęciem.

13. Nagroda zostanie wysłana w ciągu 21 dni roboczych od zakończenia konkursu. Za wysyłkę nagród odpowiedzialny jest fundator nagród.

14. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie nadesłanego materiału (tekstu, zdjęcia lub filmu) w publikacjach na portalu Obcasy.pl / Facebooku Obcasy.pl / Instagramie Obcasy.pl / Youtubie Obcasy.pl / Twitterze Obcasy.pl /.

15. Administratorem zbioru danych osobowych Zwycięzców jest Organizator. Dane te wykorzystywane są wyłącznie dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu na podstawie zgody udzielonej przez ww. osoby zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 1 Ustawy.

Wpis znaleziono dzięki:

- Regulamin konkursu

- Konkurs z nagrodami

- Konkurs na Obcasach