Czy Polska może być rajem zawodowym?

"W Polsce jest duży wybór ofert pracy, firmy są otwarte na młodych, a zespoły chętne do integracji" – wyliczają atuty zatrudnienia cudzoziemcy, którzy pracują w naszym kraju. Czy Polska może być dobrym punktem w karierze?

Czy Polska może być rajem zawodowym?

Polska, zwłaszcza w branży nowoczesnych usług biznesowych, jest dla obcokrajowców  zawodowym rajem – wynika z raportu Monster Talent Sourcing Services „Skuteczne sposoby na rekrutacje językowe”. Lista powodów jest długa:

Rekordowo niskie bezrobocie

Stopa bezrobocia w Polsce wciąż spada. To właśnie rekordowo niskie bezrobocie przyciąga do nas młodych pracowników z Hiszpanii, Włoch, Grecji, Portugalii czy Francji.

Raport pokazał, że połowa badanych cudzoziemców, pracujących obecnie w Polsce, wcześniej była zatrudniona w innych krajach – w Wielkiej Brytanii, we Francji, Niemczech, a nawet Kanadzie, czy USA. To oznacza, że pracę w Polsce wybierają często osoby mające doświadczenie w wielokulturowych firmach. Są świadome, że polski rynek pracy jest w doskonałym momencie.

Osoby, które przeżyły zwolnienia w walczącej z kryzysem gospodarczym Grecji czy Włoszech, wiedzą, że w Polsce mają szansę na atrakcyjne stanowisko. W ich rodzimym kraju mogła ich czekać nie tylko degradacja czy strata pracy, ale również problem ze znalezieniem nowej.

Skuteczne poszukiwania

Cudzoziemcy dostrzegli, że w naszym kraju można znaleźć pracę nie tylko dzięki doskonałym wskaźnikom gospodarczym. Uważają, że skuteczne poszukiwania zapewniają im znajomi i rodzina, serwisy z ogłoszeniami o pracę oraz biznesowe serwisy internetowe. Cudzoziemcy czują się u nas potrzebni i przekazują sobie informacje o Polsce, jako o miejscu, w którym zatrudnienie znajdują zwłaszcza osoby ze znajomością języków obcych.

Obcokrajowcy szukają zatrudnienia w Polsce wielokanałowo, dlatego warto prezentować ofertę pracy i informacje o pracodawcy w różnych miejscach, by w ten sposób zwiększyć rozpoznawalność firmy oraz szybciej zamykać procesy rekrutacyjne – radzi konsultant, Aleksandra Pocheć.

Krótki czas rekrutacji

Okazuje się, że prawie połowa badanych obcokrajowców stwierdziła, że powodem zadowolenia z rekrutacji jest krótki czas jej trwania. Przeciętny proces rekrutacyjny trwa od 3 tygodni do 3 miesięcy. Ponadto 20 proc. podkreśliła, że miała dobry kontakt z osobą pośredniczącą w zatrudnieniu. To pokazuje, jak ważne jest nawiązane współpracy z doświadczonym rekruterem.

– W przypadku rekrutacji kandydatów z zagranicy warto postawić na partnera zewnętrznego. Powinien on mieć wiedzę o lokalnym rynku zatrudnienia i znać specyfikę pracy w branży nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. Kluczowe jest też posiadanie obszernej bazy kandydatów gotowych do relokacji mówi specjalistka.

Szansa zdobycia doświadczenia

Obcokrajowcy uważają, że Polska potrzebuje zarówno początkujących w branży, jak i doświadczonych managerów. Aż 75 proc. uznało, że praca w Polsce daje możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, a 46 proc. uważa, że jest to również szansa na awans w karierze.

– Obcokrajowcy cenią Polskę, bo jest dla nich miejscem otwartym na młodych pracowników bez znajomości języka polskiego. Wysoko oceniają poszanowanie odmienności kulturowej w firmach oraz wielokulturowe zespoły. To te czynniki warto podkreślić tworząc ogłoszenie o pracę – mówi Aleksandra Pocheć.

Integracja

W przypadku, gdy obcokrajowiec przyjeżdża do Polski bez rodziny, proces integracji rozpoczyna się właśnie na polu zawodowym. Większość cudzoziemców podkreśla, że pracodawcy pomagają im zaaklimatyzować się w kraju. Z badań wynika, że aż 73 proc. obcokrajowców otrzymało wsparcie od firm na początku ich pracy w Polsce.

Awans

Ogromnym plusem dla młodych ludzi jest możliwość rozwijania swoich umiejętności zawodowych w dużych środowiskach międzynarodowych i realna szansa na awans. Aż 46 proc. badanych ma poczucie, że praca w Polsce daje im szansę na rozwój kariery. Poza tym pracownicy doceniają, że mogą poszerzyć swoje kompetencje językowe. Oceniając organizacje, w których już pracują, zaznaczają, że praca daje im możliwość rozwoju kwalifikacji i kreatywności – w skali wynoszącej dziesięć punktów ten wskaźnik wyniósł siedem punktów. Cudzoziemcy czują, że pracodawcy realnie w nich inwestują. To z kolei jest impulsem do pracy.

Satysfakcja

Praca w Polsce daje satysfakcję. W badaniach, w dziesięciostopniowej skali wyniosła ona 7,75 punktów. To bardzo dobra informacja z punktu widzenia pracodawców, którzy zatrudniają młodych pracowników.

Szacunek pracodawcy i zespołu

Z badań wynika, że obcokrajowcy cenią pracę w naszym kraju ze względu na ludzi. W dziesięciopunktowej skali – na 8,4 punkty cudzoziemcy ocenili poszanowanie współpracowników dla odmienności kulturowej. Z kolei 7,9 punktów w tej skali otrzymali pracodawcy. Pracownicy doceniają, gdy firmy organizują np. dni kultury Włoch, oferują bilety na festiwal kina francuskiego albo zapraszają na spotkanie integracyjne z kuchnią hiszpańską.

Szansa na miłość

Polska jest także dobrym punktem na zawodowej ścieżce, z innych powodów… sercowych. Z badań wynika, że 40 proc. wybiera Polskę z powodu pracy, a 38 proc. ze względu na miłość – jeśli te czynniki będą na siebie intensywnie oddziaływać, jest szansa, że cudzoziemiec uzna nasz kraj nie tylko za atrakcyjny przystanek zawodowy, ale i docelowy miejsce życia.

Wpis znaleziono dzięki:

- Polska

- Rynek pracy

- Obcokrajowcy