Depresja – rodzaje depresji oraz jej podstawowe cechy

Jesienna aura sprzyja podejmowaniu tematu depresji, choć wiedza na temat tej choroby warta jest zdobywania i szerzenia niezależnie od pory roku.

depresja rodzaje

Brak świadomości i zrozumienia natury tej choroby, nieznajomość jej objawów są, bowiem, czynnikami wpływa.

Jesienna aura sprzyja podejmowaniu tematu depresji, choć wiedza na temat tej choroby warta jest zdobywania i szerzenia niezależnie od pory roku. Brak świadomości i zrozumienia natury tej choroby, nieznajomość jej objawów są, bowiem, czynnikami wpływającymi na niski stopień wykrywalności tej choroby, chociaż zaburzenia nastroju są najczęstszymi zaburzeniami nastroju u ludzi dorosłych. U wielu osób choroba pozostaje nierozpoznana, albo jest źle leczona.

We wszystkich jednak jej rodzajach jednym z głównych objawów jest smutek. To uczucie w mniejszym lub większym stopniu znane jest nam wszystkim, niekiedy jednak zdarza się nam mylić je z depresją.
Smutek jest potrzebny, nie zawsze musi być czymś niezdrowym, patologicznym. Dzięki niemu zatrzymujemy się w pędzie życia, pomaga nam uporać się z przykrymi doświadczeniami , gdyż znajdujemy w nim swoiste ukojenie i oczyszczenie.

Jaki jest smutek depresyjny?

Smutek depresyjny jest głęboki, czyni ze świata czarną otchłań, odbiera chęć życia, towarzyszą mu inne dolegliwości.
Tego rodzaju smutek, wraz z innymi objawami, może pojawić się u niektórych osób w miesiącach, w których jest niewiele światła. Obecna i nadchodząca pora roku sprzyja występowaniu sezonowego zaburzenia afektywnego.
Można je zdiagnozować, gdy u chorego w ciągu ostatnich dwóch lat pojawiły się o tej samej porze roku (najczęściej właśnie jesienią lub zimą) co najmniej dwa epizody depresji zakończone pełnym ustąpieniem objawów następującym również w tej samej porze roku (najczęściej wiosną).
W tym samym dwuletnim okresie nie występują inne (niesezonowe) epizody depresji. Co ciekawe, badania pokazują, że zimowe sezonowe zaburzenie afektywne częściej dotyka mieszkańców chłodnych stref klimatycznych półkuli północnej oraz ludzi młodych.
Także badania na zwierzętach udokumentowały fakt, iż bardzo wiele okresowych zmian w funkcjach takich jak sen, aktywność, łaknienie zależnych jest od ilości światła w ciągu dnia. Osoby cierpiące na depresję o przebiegu sezonowym częściej mają zwiększone łaknienie i zapotrzebowanie na sen, rzadziej zaś tracą apetyt i cierpią na bezsenność. Może pojawić się smutek, niepokój, także niechęć do ludzi.
U osób tych stwierdza się również wyraźne zakłócenie cykli okołodobowych (rytmu snu, , temperatury ciała, skłonności do snu REM, wydzielania hormonów jak kortyzon, melatonina), które częściej odbiegają od wzorca 24-godzinnego niż u ludzi zdrowych.

Sezonowe zaburzenie afektywne

Wiele badań osób cierpiących na sezonowe zaburzenie afektywne dowiodło terapeutycznego znaczenia kontrolowanej ekspozycji na światło, nawet sztuczne. Nadal nie rozumiemy dokładnie, w jaki sposób terapia światła działa na osoby z SAD. Na podstawie badań w tej dziedzinie można jednak przypuszczać , że terapia światłem przywraca normalne rytmy biologiczne.
Cykliczność, jaką obserwujemy w SAD, nie jest wyłączną cechą chorób czy zaburzeń psychicznych, jak zauważa A. Kępiński. Pojawią się też w chorobie wrzodowej, w astmie oskrzelowej (fazy choroby występują najczęściej na wiosnę i w jesieni). Spontaniczność zmian nastroju – pisze Kępiński – kieruje naszą uwagę na zasadniczy rytm zmian dynamiki życiowej, który jest w pewnej mierze analogiczny do rytmów pór dnia i roku. Jest to rytm aktywności i odpoczynku. Na wiosnę wszystko budzi się do życia, w lecie osiąga swa pełnię, w jesieni dynamika życia spada, a w zimie zamiera.
Zdrowie człowieka, zarówno fizyczna, jak i psychiczne, to nic innego jak utrzymanie równowagi między procesami przeciwstawnymi, które są związane z rytmicznością procesów życiowych. Patologia zaczyna się wówczas, gdy odchylenia są wielkie i powrót do przeciwstawnej fazy jest utrudniony.

Poniżej przedstawię 10 podstawowych cech depresji:

  •  Smutek, przygnębienie i niemożność odczuwania radości (nic nie cieszy)
  •  Zmniejszenie zainteresowań (np. niechęć do zajmowania się swoim hobby)
  •  Apatia, zmniejszenie aktywności, spowolnienie i niechęć do działania
  •  Problemy ze snem (bezsenność lub nadmierna senność)
  •  Zmniejszenie lub zwiększenie apetytu, suchość w ustach
  •  Uczucie ciągłego zmęczenia i brak energii
  •  Lęk, uczucie wewnętrznego napięcia, „niepokój w środku”
  •  Trudności w koncentracji i zapamiętywaniu, wrażenie niesprawności intelektualnej
  •  Poczucie beznadziejności, niska samoocena
  •  Dolegliwości bólowe (bóle głowy, brzucha, w klatce piersiowej, nerwobóle)

Pojawienie się takich cech wcale nie musi oznaczać depresji, ale jeśli dostrzegasz u siebie większość z nich, porozmawiaj ze specjalistą. To nie zaszkodzi , a może pomóc.

Anna Fedor, psycholog,
specjalizacja rozwojowo – wychowawcza

Źródła:
Tylka J., „Psychosomatyka”, Wydawnictwo UKSW, 2000
Garson R.C., Butcher J.N., Mineka S., „Psychologia zaburzeń”, t.II, GWP, 2003
Cedro A., „Gdy światło nie rozjaśni, a świat nie ma barw”, w: „Charaktery”, nr11(70), listopad 2002

Wpis znaleziono dzięki:

- Smutek depresyjny

- Żródła depresji

- WAlka z depresją