Co dzieje się w psychice dziecka oglądającego pornografię?

W dzisiejszych czasach dostęp do pornografii jest bardzo prosty. Często narażone są na nią dzieci. Uzależnienie od niej może prowadzić do zmian w zachowaniu dziecka, a w konsekwencji do problemów chociażby w budowaniu relacji.

Powszechny dostęp do pornografii prowadzi do częstych uzależnień. Z badań wynika, że 22 proc. chłopców w wieku od 14 do 16 lat ogląda pornografię kilka razy w tygodniu, a 11 proc. robi to co najmniej raz dziennie. Amerykańskie Towarzystwo Medycyny Uzależnień od 2011 roku definiuje uzależnienie od pornografii, jako przewlekłą chorobę mózgu wpływającą na układy nagrody, motywacji i pamięci.
Stowarzyszenie Twoja Sprawa, chcąc uświadomić rodzicom, co dzieje się w mózgu dziecka oglądającego pornografię, stworzyło animację, która obrazuje problem. Jej bohaterem jest dziesięcioletni Staś. Ta animacja obrazuje skalę problemu i zmiany, które zachodzą w psychice dziecka kiedy ma stałą styczność z pornografią.

„Należy pamiętać, że uzależnienie od pornografii przebiega niepostrzeżenie, a fakt, że kora mózgowa odpowiedzialna za samokontrolę i racjonalne podejmowanie decyzji jest jeszcze u dzieci i młodzieży niedojrzała (staje się taką dopiero około 25. roku życia człowieka) sprawia, że samodzielne poradzenie sobie z problemem przez młodego człowieka jest bardzo trudne” – mówi Izabela Karska, psycholog Stowarzyszenia Twoja Sprawa.
Specjaliści doradzają, że dużo pomaga rozmowa z dzieckiem i zobrazowanie problemu w prosty dla niego sposób. Stowarzyszenie Twoja Sprawa (STS) zajmuje się ochroną dzieci i młodzieży przed niekontrolowanym dostępem do pornografii. Podejmują również działania eliminujące ją z sieci. Stowarzyszenie tworzy materiały i warsztaty, które mają na celu edukację w tym temacie.