Groby znanych i zasłużonych dla Polski. Odwiedź, poznając historię

Uroczystość Wszystkich Świętych to święto w kościele rzymskokatolickim. Przypada na 1 listopada i wywodzi się głównie z czci oddawanej męczennikom. Jest to jedno z najbardziej rodzinnych świąt w Polsce.

groby smolensk
Cmentarz Wojskowy na Powązkach

Cmentarz Wojskowy na Powązkach jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych pochówków w Polsce. Miejsce rodzinnych spotkań, historii i spacerów. Niewyobrażalnym jest fakt nieodwiedzenia grobów bliskich i zapalenia świeczki. Pierwotnie święto obchodzono 13 maja.

Poniżej przedstawiliśmy groby znanych i zasłużonych dla Polski znajdujące się na Powązkowskim Cmentarzu Wojskowym. Między innymi Jacka Kuronia, Adama Hanuszkiewicza, Profesora Bronisława Geremka, Prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego, Kornela Morawieckiego, Pawła Królikowskiego, Karola Modzelewskiego, Kamili Skolimowskiej, Profesora Bartoszewskiego, Jana Lityńskiego i wielu znanych i zasłużonych

Grób Pawła Królikowskiego
Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Grób Pawła Królikowskiego
Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Grób Emila Karewicza
Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Grób Profesora Bartoszewskiego
Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Grób Witolda Osiatyńskiego
Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Grób Kazimierza Deyny
Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Grób Wojciecha Siemiona
Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Grób Kamili Skolimowskiej
Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Grób Jana Machulskiego
Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Grób profesora Zbigniewa Religi
Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Grób Ryszarda Kapuścińskiego
Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Grób Waldemara Milewicza
Cmentarz Wojskowy na Powązkach.
Cmentarz Wojskowy na Powązkach.
Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Grób Henryka Wujca
Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Grób Karola Modzelewskiego
Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Grób Barbary Wachowicz-Napiórkowskiej
Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Grób Jana Lityńskiego
Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Grób Jana Olszewskiego

Grób pamięci ofiar katastrofy lotniczej Smoleńsk 2010