Polski Ład: czego możemy oczekiwać po zmianach?

Nowa reforma podatkowa ma być współczesną wersją Robin Hooda - bogaci stracą, zyskają ci o mniejszych zarobkach. Jednak przepisy są dużo bardziej skomplikowane. Jakie zmiany czekają nas w tym roku?

Polski Ład
Polski Ład: czego możemy oczekiwać po zmianach? Foto Towfiqu barbhuiya/Pexels

Nowy Rok zaczynamy z przytupem, bo gruntowną reformą podatkowo-składkową. Zmiany weszły w życie z 1 stycznia 2022. Towarzyszy im sporo obiecujące hasło, „Restart gospodarki: wsparcie i ulgi podatkowe dla obywateli i firm”. Ale jak konkretnie nowe przepisy wpłyną na codzienne życie? Wyjaśniamy, co przyniesie Polski Ład.

Oblicz ulgę podatkową w „Nowym Ładzie” poprzez aplikację „Kalkulator Ulgi Klasy Średniej”

(kliknij na grafikę)

Nowe podatki

Każdy obywatel powinien wiedzieć, jak płacić podatki. Niestety, zazwyczaj nie jest to umiejętność, którą wynosimy ze szkoły. Często wchodząc w dorosłość trzeba samemu zmierzyć się z systemem i towarzyszącą mu papierologią. Polski Ład wprowadza liczne ulgi, przywileje oraz rozróżnienia w składce zdrowotnej, co cały proces jeszcze komplikuje. Zmieni to szczególnie pracę w wielu firmach, które będą musiały zmodyfikować swój sposób rozliczania.

Wynagrodzenie minimalne

Zwiększyło się minimalne wynagrodzenie. Niektórzy pracownicy mogą więc liczyć na podwyżki. Osoby zatrudnione na umowie o pracę będą zarabiać minimalnie 3 010 złotych. Oznacza to zarobki wyższe o 210 złotych miesięcznie, bo w 2021 minimalna stawka wynosiła 2 800 złotych. Natomiast stawka godzinowa została podniesiona z 18,30 na 19,70 złotych. Wszystkie kwoty są kwotami brutto.

Kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku także uległa podwyższeniu. Podatek nie będzie pobierany od zarobków wynoszących do 30 000 złotych rocznie. Każdy, kto przekroczy ten pułap, będzie musiał zapłacić podatek od nadwyżki ponad tę kwotę. A co z kwotą zmniejszającą podatek? Rocznie będzie ona wynosić 5 100 złotych, co miesięcznie przekłada się na 425 złotych.

Nowy podatek

Kolejną dużą zmianą Polskiego Ładu jest nowy próg podatkowy. Został on podniesiony aż o 35 000, z 85 000 złotych do 120 000 złotych. Jak wygląda naliczany procent? Otóż jako jeden z niewielu pozostanie niezmienny. Osoby, których dochody będą wynosić poniżej 120 000 złotych brutto rocznie zapłacą podatek wynoszący 17%. Dla zarabiających więcej podatek będzie wynosił 17% ze 120 000 złotych (po odjęciu kwoty zmniejszającej podatek będzie to 15 300 złotych rocznie) i 32% od nadwyżki.

Składka zdrowotna

Składka zdrowotna będzie wynosić 9%. Zlikwidowany został pułap, po którego przekroczeniu płacenie jej było nieobowiązkowe. Kolejną zmianą jest to, że nie jest już możliwe odliczanie zapłaconej składki zdrowotnej od podatku. Zamiast tego wprowadzono tak zwane „ulgi dla klasy średniej”, stosowane automatycznie dla miesięcznych przychodów w przedziale 5 701 – 11 141 złotych.

Przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy będą musieli zdecydować się na formę rozliczenia z państwem – podatek liniowy bądź ryczałt. W przypadku tego pierwszego podatek liczony jest od dochodu (przychód minus koszty), a w przypadku drugiego od przychodu. Inną znaczącą różnicą jest to, że podatek liniowy jest stały, niezależnie od wysokości dochodu. Wynosi 19%. Natomiast stawka ryczałtu waha się od 2 do 17%. Nalicza się ją przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej działalności.

Polski Ład dla seniorów

Wysokość emerytur wielu seniorów zmieni się na skutek wprowadzonych przepisów. Może najważniejsze jest jednak postanowienie o wprowadzeniu zerowego PITu dla osób, które zdecydują się na pozostanie w pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego. W praktyce oznacza to, że kobiety po 60. roku życia i mężczyźni po 65. roku życia nie będą musieli płacić podatku dochodowego.