Kluczowe fakty o egzekucji komorniczej z nieruchomości

Rozbijamy fałszywe przekonania wokół komorników i egzekucji nieruchomości. Jakie są fakty? Odkryjmy prawdy w procesie odzyskiwania długów.

Kluczowe fakty o egzekucji komorniczej z nieruchomości. Foto ArtisticOperations/pixabay

Wokół zawodu komornika narosło wiele fałszywych przekonań, szczególnie jeśli chodzi o egzekucję nieruchomości. Te mity mogą wpłynąć negatywnie na osoby zadłużone, które unikając kontaktu z komornikiem, pogarszają swoją sytuację finansową. Warto jednak zrozumieć, że komornik nie jest tylko osobą groźną – jest to urzędnik państwowy, którego celem jest odzyskiwanie zaległych długów z poszanowaniem prawa i praw dłużników.

Kiedy komornik pojawia się w grze?

Jeśli przez dłuższy czas osoba zadłużona unika kontaktu z wierzycielem lub windykatorami, sprawa długu może trafić do sądu. Komornik pojawia się na horyzoncie, gdy zostanie uzyskany tytuł wykonawczy, czyli nakaz zapłaty lub wyrok sądu. Jego celem jest nie tylko odebranie majątku, lecz przede wszystkim odzyskanie zaległego długu. Egzekucja nieruchomości, choć budzi wiele emocji, jest jednym z ostatnich kroków podejmowanych przez komornika.

Proces egzekucji nieruchomości: Kolejne kroki

Egzekucja nieruchomości nie jest automatycznym etapem procesu egzekucyjnego. Komornik musi wziąć pod uwagę inne elementy majątku dłużnika, takie jak wynagrodzenie czy środki na kontach bankowych. Istotne jest, aby postępowanie było jak najmniej uciążliwe dla osoby zadłużonej. Komornik może zajmować różne składniki majątku, np. wynagrodzenie, świadczenia z ZUS-u czy rachunki bankowe, zanim przejdzie do egzekucji nieruchomości.

Egzekucja nieruchomości: Kluczowe aspekty

Egzekucja nieruchomości to proces złożony z kilku etapów:

  1. Zajęcie nieruchomości: Komornik wzywa osobę zadłużoną do zapłaty w ciągu 2 tygodni. Jeśli brak spłaty, może przejść do opisu i oszacowania nieruchomości.
  2. Opis i oszacowanie: Biegły sądowy oszacowuje wartość nieruchomości. Ten etap podlega zaskarżeniu.
  3. Obwieszczenie o licytacji: Komornik ogłasza termin licytacji, zapewniając publiczność poprzez różne kanały.
  4. Licytacja: W trakcie pierwszej licytacji nieruchomość może być zlicytowana za 3/4 wartości oszacowania.
  5. Podział środków: Po licytacji, komornik dokonuje podziału uzyskanej kwoty pomiędzy wierzycieli.

Prawa dłużnika i okres ochronny

Osoba zadłużona nie jest pozbawiana dachu nad głową. Egzekucja z nieruchomości to ostateczność, a kontakt z komornikiem może prowadzić do ustalenia planu spłaty, co jest szansą dla dłużników na uregulowanie swoich zobowiązań z poszanowaniem prawa. Przy egzekucji nieruchomości istnieją pewne zasady i okresy ochronne. W okresie ochronnym (listopad-marzec), eksmisje są ograniczone.

Po zakończonej licytacji komorniczej i prawomocnym przeniesieniu własności na nowego nabywcę, osoba zadłużona dostaje wezwanie do dobrowolnego opuszczenia nieruchomości w wyznaczonym stosownie do okoliczności terminie – zaznacza Anna Klemensowicz, ekspert Intrum. Zgodnie z art. 1046 Kodeksu Postępowania Cywilnego komornik może przenieść osobę zadłużoną do innego lokalu lub pomieszczenia, do którego przysługuje mu tytuł prawny i w którym może zamieszkać. Jeżeli dłużnikowi nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym może zamieszkać, komornik wstrzymuje się z dokonaniem czynności do czasu, gdy gmina właściwa ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego egzekucji komorniczej, na wniosek komornika, wskaże osobie zadłużonej tymczasowe pomieszczenie.

Oznacza to, że wyniku przeprowadzenia egzekucji komorniczej z nieruchomości osoba zadłużona nie zostaje bez dachu nad głową. Otrzymuje mieszczanie zastępcze, w którym może przebywać, póki nie stanie na nogi i nie odbuduje swoich finansów. Przez taki lokal należy rozumieć pomieszczenie nadające się do zamieszkania, posiadające dostęp do źródła wody i sanitariatu, ogrzewania, elektryczności, w stanie niezagrażającym życiu i zdrowiu, zapewniające co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę i w miarę możności znajdujące się w tej samej lub pobliskiej miejscowości, w której dotychczas zamieszkiwała osoba zadłużona. Na wskazanie takiego lokalu gmina ma 6 miesięcy – wyjaśnia Anna Klemensowicz, ekspert Intrum.

Podsumowanie eksperckie

Naczelną zasadą postępowania egzekucyjnego jest to, aby samo postępowanie było jak najmniej uciążliwe dla osoby zadłużonej, stąd w pierwszej kolejności brane pod uwagę są inne składniki majątku, dzięki którym zaległe zadłużenie może zostać spłacone: przede wszystkim chodzi o wynagrodzenie za pracę, inne środki pieniężne pozostające na rachunkach bankowych – np. emerytura i inne świadczenia z ZUS-u. Jednak na rachunku osoby zadłużonej komornik musi pozostawić kwotę wolną o zajęcia komorniczego[1]. Poza zajęciem konta bankowego, komornik ma prawo do zajęcia rzeczy materialnych, czyli tzw. majątek ruchomy: np. jest to biżuteria czy samochód. Jednak nie może pozbawić osoby zadłużonej sprzętów, które są związane z wykonywaniem przez nią pracy zarobkowej i niezbędnych co codziennego funkcjonowania (np. sprzętu rehabilitacyjnego lub komputera potrzebnego do nauki). Z egzekucji komorniczej są również wyłączone rzeczy osobiste, które nie mają ponadprzeciętnej wartości rynkowej. Gdy roszczenia wierzyciela (lub wierzycieli) nie mogą zostać zaspokojone w inny sposób, komornik rozpoczyna proces egzekucji z nieruchomości – musi być wcześniej bezpośrednio wskazana we wniosku, który do komornika skierował wierzyciel – zaznacza Anna Klemensowicz, ekspert Intrum.

Anna Klemensowicz, ekspertka Intrum, podkreśla, że egzekucja z nieruchomości to ostateczność i nie oznacza pozbawienia dłużnika dachu nad głową. Otrzymuje on tymczasowe mieszkanie, aby mógł odbudować swoją sytuację finansową. Warto nawiązać kontakt z komornikiem i przedyskutować plan spłaty, co może pomóc w uregulowaniu długu w zgodzie z prawem.

Zrozumienie procesu egzekucji nieruchomości jest kluczowe dla osób zadłużonych. Ważne jest, by unikać mitów i podejmować świadome decyzje w celu uregulowania zobowiązań. Komornik to nie tylko osoba przeciwna, to także osoba, która może pomóc znaleźć rozwiązanie problemu zadłużenia.