Nadal aktywne, nadal potrzebne

Celem projektu jest wsparcie kobiet pozostających bez zatrudnienia poprzez diagnozę ich kompetencji osobistych, podnoszenie kwalifikacji i elastyczności zawodowej, zapewnienie efektywności w pracy.

Europejska Grupa Doradcza www.eurogrupa.pl zaprasza do udziału w projekcie szkoleniowym EFS ,,Nadal aktywne, nadal potrzebne”.
Projekt ten adresowany jest do kobiet w wieku powyżej 45 roku życia pozostających bez zatrudnienia zamieszkałych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w powiatach: chełmińskim, grudziądzkim, inowrocławskim, lipnowskim, mogileńskim, nakielskim, radziejowskim, sępoleńskim, włocławskim, żnińskim oraz z miasta Grudziądz.

Celem projektu jest wsparcie kobiet pozostających bez zatrudnienia poprzez diagnozę ich kompetencji osobistych, podnoszenie kwalifikacji i elastyczności zawodowej, zapewnienie efektywności w pracy.

W ramach projektu realizowane są następujące bloki tematyczne:

– Indywidualne doradztwo zawodowe i psychologiczne
– Warsztaty z zakresu nabywania kompetencji społecznych
– Kurs Kompterowy
– Warsztaty z technik aktywnego poszukiwania pracy.

Projekt ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, a udział w nich jest całkowicie bezpłatny. Uczestniczki uzyskają liczne korzyści – stypendium szkoleniowe, wyżywienie, zwrot kosztów opieki nad dziećmi i osobami zależnymi, zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie oraz certyfikat uczestnictwa.

Na uwagę zasługują liczne atuty projektu, a mianowicie: profesjonalna kadra trenerów – praktyków, praktyczna forma zajęć, liczne studia przypadków realizowane na zajęciach, możliwość indywidualnych konsultacji z wykładowcami, etc.Jesteśmy przekonani, iż wsparcie udzielone uczestniczkom projektu efektywnie wpłynie na zwiększenie motywacji i aktywności zawodowej uczestników.
Najbliższe szkolenia w ramach tego projektu zostały zaplanowane na 14 czerwca br. Rekrutacja już trwa, są jeszcze ostatnie wolne miejsca.

Pełna informacja o projekcie znajduje się na stronie projektu tj. www.nadalaktywne.pl

Patron medialny