Nadzieja mimo wszystko. Ks. Józef Tischner

Zbiór nieznanych szerzej tekstów jednego z najważniejszych filozofów XX wieku, które pokazują, że świat może być lepszy!

tischner nadzieja mimo wszystko - Nadzieja mimo wszystko. Ks. Józef Tischner
Nadzieja mimo wszystko. Ks. Józef Tischner

Czy jest jeszcze coś, na czym wszyscy możemy się oprzeć? Czy różnice polityczne muszą się wyrażać we wzajemnym odzieraniu z godności? Czy skazani jesteśmy na demokracje rozumianą i przeżywaną jako wojna jednej połowy społeczeństwa z drugą o to, czyje będzie „na wierzchu”? Nadzieja nie jest po prostu optymizmem. Jest raczej wiarą – że człowiek będzie umiał rozwiązywać spory, które sam tworzy, że wyjdzie z nich mądrzejszy, że w ostateczności nawet jego gniew okaże się twórczy. Na czym opiera się ta wiara? U Tischnera ma ona fundament w religii – ale też w przekonaniu o dobrej woli, która mieszka w każdym człowieku.

Nadzieja mimo wszystko to zbiór wyjątkowych myśli ks. prof. Tischnera, które wyrywają ze stagnacji i poczucia bezsilności. Dotykają obszarów, z którymi zderzamy się na co dzień, oraz doświadczeń, które wystawiają nas i naszą nadzieję na próbę. Są to między innymi zawiłości współczesnej polityki, kwestie religii, a także słowo i jego siła kreowania rzeczywistości. Wyboru tekstów ks. Tischnera dokonał Wojciech Bonowicz.

Wpis znaleziono dzięki:

- Ks. Józef Tischner

- Nadzieja mimo wszystko

- Wojciech Bonowicz