Regulamin konkursu: Opisz najważniejsze cechy i wygraj suszarkę do włosów!

Opisz najważniejsze cechy i wygraj suszarkę do włosów!
Regulamin konkursu: Opisz najważniejsze cechy i wygraj suszarkę do włosów!

Regulamin konkursu – Opisz najważniejsze cechy i wygraj suszarkę do włosów!

1. Konkurs rozpoczyna się 25 listopada 2015 i będzie trwał do 1 grudnia 2015r. Ogłoszenie wyników nastąpi 3 grudnia 2015.

2. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna poza pracownikami i współpracownikami portalu.

3. Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych pozostawionych w komentarzu oraz na przetwarzanie danych w celach działań marketingowych.

4. Wśród osób, którzy prześlą najciekawsze komentarze zostaną wyłonieni zwycięzcy.

5. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech jego pracowników.

6. Komisja Konkursowa dokona wyboru 1 osoby, która spełniły kryteria konkursu.

7. Portal nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie wadliwych nagród lub opóźnienie z winy poczty bądź innego kuriera. W przypadku nagród – biletów do teatru nie odpowiadamy za zmiany repertuaru lub odwołania spektaklu.

8. Nagroda nie podlega również wymianie na wartość gotówkową lub inną nagrodę. Wszelkie reklamację należy zgłaszać na adres [email protected] z podaniem powodu oraz dokładnych danych osobowych w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.

9. Lista uczestników zostanie zamieszczona na stronie konkursu. UWAGA ! Osoba, która otrzyma informację o nagrodzie musi napisać emaila do organizatora do 7 dni.

10. Nagroda zostanie wysłana w ciągu 21 dni od zakończenia konkursu.

Zasady są proste!
– Napisać jakie najważniejsze cechy posiada suszarka Valera?

START!
Na Wasze posty czekamy do: 1 grudnia, zaś ogłoszenie wyników nastąpi 3 grudnia ok. godziny 12.00

Nagrody:
Suszarka do włosów Valera Swiss Power4Ever
Fundatorem nagrody jest Aged Sp. z o.o