Upadłość konsumencka – to musisz wiedzieć!

Upadłość konsumencka to często jedyna możliwość, aby zacząć od nowa swoje życie finansowe. To opcja stworzona specjalnie dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Czym dokładnie jest upadłość konsumencka? Z czym się wiąże jej ogłoszenie i jaki ma wpływ na pracę? O tym przeczytacie w poniższym artykule.

Co daje ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłością konsumencką nazywamy proces sądowy, którego celem pomoc w oddłużeniu osoby fizycznej, która stała się niewypłacalna. Z pomocą sądu i syndyka podejmowane są konkretne działania mające na celu redukcję długów lub ich częściowe umorzenie. Wniosek o upadłość konsumencką może złożyć osoba niebędąca przedsiębiorcą oraz pozostająca w stanie niewypłacalności od co najmniej trzech miesięcy.

W ostatnich latach nastąpiła ważna zmiana w przepisach. Wcześniej jednym z warunków pozytywnego rozpatrzenia wniosku o upadłość konsumencką było zadłużenie powstałe w sposób niezawiniony. Obecnie sąd już w ogóle nie bierze pod uwagę czy dłużnik wpadł w zaległości finansowe nieumyślnie, czy z powodu świadomego działania. Czynnik ten nie ma już znaczenia w kontekście możliwości rozpoczęcia postępowania upadłościowego.

Co daje ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Główną konsekwencją ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest opracowanie z pomocą sądu planu spłacenia zadłużenia, a nawet możliwości umorzenia części długów. Nie oznacza to jednak, że długi na pewno zostaną umorzone. Takie rozwiązanie jest rozważane podczas postępowania, ale zależy od wielu różnych czynników. Całkowite umorzenie długu następuje jedynie w momencie, kiedy dłużnik nie posiada żadnego majątku.

Trzeba również wiedzieć, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się również ze stratą możliwości zarządzania własnym majątkiem, nad którym pieczę przejmuje sąd oraz syndyk. Dłużnik ma zabezpieczone środki finansowe jedynie na zaspokojenie podstawowych potrzeb, takich jak jedzenie czy produkty potrzebne do codziennego funkcjonowania.

Czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej można pracować?

Dużo osób stawia sobie pytanie – czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej można pracować? A konkretnie – czy jest możliwość założenia własnej działalności gospodarczej? Odpowiedź jest twierdząca. Dłużnik, który ogłosił upadłość, ma pełne prawo założyć firmę i pracować na swój własnych rachunek. Trzeba jednak takie działania zgłosić sądowi prowadzącemu postępowanie upadłościowe.

A co w sytuacji chęci podjęcia zatrudnienia na umowę o pracę? Tutaj również nie ma żadnych przeciwwskazań. Upadłość konsumencka nie ma żadnego wpływu na zobowiązania pracownicze. Trzeba pamiętać, że nie ma obowiązku informowania pracodawcy o swojej sytuacji finansowej oraz o trwaniu postępowania upadłościowego.

Artykuł partnera