Co sprawia, że ludzie lubią się nawzajem?

Jedni ludzie budzą w nas strach, inni niechęć, a jeszcze kolejni sympatię. Co wpływa na naszą ocenę innych ludzi?

Wzajemność sympatii
Co sprawia, że ludzie lubią się nawzajem?

Wzajemność sympatii oznacza wzajemne rozumienie drugiej osoby, rozumienie jej uczuć, ale także posiadanie w stosunku do niej postawy pozytywnej emocjonalnie

Wzajemność sympatii – co ma na to wpływ?

Większość osób, którym zostało zadane to pytanie prawdopodobnie wymieniłaby wspólne zainteresowania i pasje oraz posiadanie ważnych z ich punktu widzenia cech. Jednak jak pokazuje ludzka natura, to co myślimy o przyczynach naszych zachowań nie zawsze pokrywa się z prawdą. To jak oceniamy innych nie zależy wyłącznie od ich postępowania, lecz od tego jak oceniamy je w kontekście społecznym. Co ma wpływ na naszą ocenę?

Częstość kontaktów

„Nie wierzę – w przeciwieństwie do obiegowej prawdy – że naszymi przyjaciółmi są ludzie, których najbardziej lubimy; są to raczej ci, którzy po prostu trafili do nas pierwsi” Peter Ustinow

Jak pokazują badania, największym wyznacznikiem atrakcyjności interpersonalnej jest bliskość. Im częściej kogoś widujemy, tym większe szanse, że zostanie on naszym przyjacielem. Przeprowadzone przez psychologów eksperymenty, pokazują że studenci mieszkający w akademikach częściej zaprzyjaźniają się z osobą mieszkającą w sąsiednim pokoju, niż z osobą, która mieszka dwoje drzwi dalej. Ta zasada odgrywa podstawową rolę nawet w tak istotnej kwestii jak wybór małżonka. Większość ludzi bierze ślub z osobą z, którą chodziło do jednej klasy, którą znają z sąsiedztwa lub z pracy. Nawet gdybyśmy bardzo tego chcieli nie mamy szansy zaprzyjaźnić się z każdym i zweryfikować czy chcemy zawrzeć z nimi bliższą relację. Ponadto, w sytuacji gdy dwie osoby są dla nas równie atrakcyjnie, istnieją większe szanse, że zaprzyjaźnimy się z tą, która jest bliżej. Pozytywne strony są takie same, a koszt zachowania relacji jest mniejszy.

Atrakcyjność fizyczna

„Piękno jest lepszą rekomendacją od najlepszego listu polecającego” Arystoteles

Chociaż często słyszy się, że uroda nie ma znaczenia, badania przeprowadzone przez psychologów społecznych mówią co innego. Osobom atrakcyjnym przypisuje się więcej cech pozytywnych, i prognozuje się im lepsze perspektywy. Z wielu eksperymentów wynika, że osoby obdarzone urodą  często postrzegane są jako osoby inteligentne, odnoszące sukcesy czy niezależnie. Stąd też, atrakcyjność fizyczna odgrywa dużą rolę w kwestii przyjaźni. To czy postrzegamy kogoś jako atrakcyjnego dominuje nad cechami takimi jak szczerość czy inteligencja.

Większość cech przypisywanych ludziom ładnym to cechy pozytywne. Jednak zdarza się, że np. o kobietach atrakcyjnych mówi się, że są bardziej próżne i egoistyczne niż ich mniej urodziwe koleżanki.

Jak mówi powszechny pogląd, a potwierdzają badania psychologiczne, mężczyźni silniej ulegają wpływowi atrakcyjności fizycznej w kontaktach z ludźmi.

Podobieństwo

Wpływ na to czy i jak bardzo się z kimś polubimy ma to jak wiele zainteresowań, wartości i poglądów podzielamy. Im bardziej podobne opinie wygłasza dana osoba, tym bardziej jesteśmy skłonni ją polubić. Jest to istotne z dwóch powodów. Po pierwsze, ludzie zgadzając się ze sobą wyrażają wsparcie dla swoich przekonań i opinii oraz utwierdzają się nawzajem w przekonaniu, że mają rację. Po drugie, jeśli osoba nie zgadza się z nami w istotnych dla nas kwestiach, zaczynamy postrzegać ją negatywnie.

Joanna Perkowska