Dlaczego pozostajemy w nieszczęśliwych związkach? – Identyfikacja przyczyn

Miłość to fundament i cel, do którego wielu z nas dąży – szukamy więzi, która będzie obfitowała w szczęście, spełnienie i poczucie bezpieczeństwa. Ale co, jeśli zamiast powodów do radości, nasze związki są źródłem smutku, niezadowolenia bądź wręcz bólu? Dlaczego w takich okolicznościach decydujemy się pozostać w stosunku, który przestaje nam przynosić satysfakcję?

Dlaczego pozostajemy w nieszczęśliwych związkach

Poczucie odpowiedzialności i obowiązku

Ponadczasowy kodeks moralny i społeczny nieraz wpływa na nasze wybory, szczególnie kiedy poczucie obowiązku staje się integralną częścią tożsamości. Długotrwałe związki często wiążą się z wiernością i lojalnością, a nawet poczuciem winy, kiedy ten umowny „kontrakt” zostanie naruszony. W dodatku, jeżeli w grę wchodzą dzieci, finanse wspólnie zbudowane życie, perspektywa odejścia staję się wyjątkowo trudna.

W zawiłych relacjach często istnieje niejasna granica między odpowiedzialnością a utrzymaniem nieszczęśliwego związku. Poczucie obowiązku, wynikające z różnych czynników, może znacząco wpływać na decyzje dotyczące trwania w relacjach, nawet gdy przynoszą one więcej bólu niż radości.

 • Poczucie odpowiedzialności za dobro partnera: Często osoby z wysokim poczuciem odpowiedzialności wierzą, że są zobowiązane do troszczenia się o dobro partnera nawet kosztem własnego szczęścia. Mogą tkwić w związku, starając się naprawić, co uważają za zepsute, mimo negatywnego wpływu na ich własne życie.
 • Odpowiedzialność za długoletnią relację: Długoletnia historia związku może wzmacniać poczucie obowiązku. Osoba może czuć, że zainwestowane lata zobowiązują ją do utrzymania relacji, nawet jeśli obecnie przynosi ona więcej bólu niż satysfakcji.
 • Obowiązek rodziny i społeczeństwa: Społeczne i rodzinne oczekiwania często wzmagają poczucie obowiązku. Kiedy związek jest postrzegany jako stabilny i akceptowalny społecznie, osoba może być bardziej skłonna tkwić w nim, aby spełnić oczekiwania otoczenia, nawet gdy sama relacja nie przynosi jej szczęścia.
 • Strach przed oceną i opinią społeczną: Obawa przed oceną społeczną może być silnym motywatorem. Osoba może trwać w nieszczęśliwym związku, aby uniknąć społecznej dezaprobaty, obawiając się ocenienia przez rodzinę, przyjaciół czy społeczeństwo.
 • Obowiązek wychowania dzieci: W przypadku rodziców poczucie obowiązku wobec dzieci może być głównym czynnikiem wpływającym na decyzję o utrzymaniu związku. Obawa o wpływ rozstania na dzieci może zaciemnić zdolność do podjęcia zdrowej decyzji dla wszystkich stron.

Podsumowując, poczucie odpowiedzialności i obowiązku może skutkować utrzymywaniem nieszczęśliwego związku. Jednak, zrozumienie tych mechanizmów może być pierwszym krokiem ku zdrowszym relacjom. Terapeuci psychologiczni mogą dostarczyć wsparcia i perspektywy, pomagając jednostce zdefiniować zdrowe granice oraz podjąć decyzje zgodne z własnym dobrem i szczęściem.

Lęk przed samotnością

W życiu każdy z nas poszukuje związku, który przyniesie radość i spełnienie. Jednak dla niektórych jednym z głównych motywatorów trwania w nieszczęśliwym związku staje się lęk przed samotnością. Tolerowanie toksycznych zachowań staje się często konsekwencją lęku przed samotnością. W obawie przed zostaniem samym, osoba może zacząć akceptować zachowania partnera, które są szkodliwe dla ich dobrostanu emocjonalnego.

Unikanie konfrontacji to kolejna manifestacja wpływu lęku przed samotnością na decyzje związane z relacjami. Osoba, obawiając się opuszczenia, może unikać trudnych rozmów i wyrażania swoich potrzeb, co prowadzi do zaniedbywania swoich własnych uczuć. Zależność emocjonalna stanowi istotną kwestię w kontekście lęku przed samotnością. Osoba, lękająca się bycia sama, może tworzyć silne więzi emocjonalne z partnerem, co utrudnia podjęcie decyzji o opuszczeniu nieszczęśliwego związku. Przesadzone nadzieje na zmianę partnera są także powszechnym zjawiskiem. Lęk przed samotnością może sprawić, że osoba trzyma się związku, mając nadzieję, że partner się zmieni lub sytuacja ulegnie poprawie, mimo wyraźnych problemów.

Jeśli nasza wartość siebie jest niska, łatwo zacząć wierzyć, że nie zasługujemy na szczęście lub że zasługujemy na bycie traktowanym źle. Niska samoocena może prowadzić do tego, że trudno nam uwierzyć, iż ktoś inny może nas naprawdę kochać i szanować. Pozostając w nieszczęśliwym związku, nie ryzykujemy odrzucenia, które mogłoby być dla naszej niskiej samooceny jeszcze bardziej niszczące.

Oto kilka sposobów, jak niska samoocena może wpływać na decyzje dotyczące relacji:

 • Akceptacja toksycznych zachowań: Osoby o niskiej samoocenie mogą mieć tendencję do akceptowania toksycznych lub szkodliwych zachowań partnera, ponieważ mogą uważać, że zasługują na niewłaściwe traktowanie.
 • Brak asertywności: Osoby z niską samooceną mogą unikać konfrontacji i trudności w relacjach, obawiając się, że wyrażenie swoich potrzeb i granic może zaszkodzić związkowi. To może prowadzić do zaniedbywania własnych potrzeb na rzecz partnera.
 • Przekonanie o braku wartości: Osoby o niskiej samoocenie mogą wierzyć, że nie zasługują na szczęśliwy związek czy zdrowe relacje. To przekonanie może sprawić, że trwają w nieszczęśliwym związku, pomimo tego, że zasługują na coś lepszego.
 • Zależność emocjonalna: Niska samoocena może prowadzić do silnej zależności emocjonalnej od partnera. Osoba może obawiać się życia samodzielnie lub boi się, że nie znajdzie kogoś innego, co utrudnia opuszczenie toksycznego związku.
 • Przejmowanie odpowiedzialności za problemy: Osoby z niską samooceną mogą skłaniać się do przejmowania odpowiedzialności za wszelkie problemy w związku, nawet jeśli nie są z nimi bezpośrednio związane. To może prowadzić do tolerowania trudnych sytuacji.
 • Brak granic: Niska samoocena może prowadzić do braku jasnych granic w związku. Osoba może być skłonna tolerować nadużycia lub niezdrowe zachowania, ponieważ nie umie wyznaczać i utrzymywać zdrowych granic.

Ważne jest zrozumienie, że rozwijanie zdrowej samooceny może być kluczowe dla budowania zdrowych relacji. Osoby o zdrowej samoocenie są bardziej skłonne do uznawania własnych wartości, stawiania granic, wyrażania swoich potrzeb i opuszczania toksycznych relacji. Jeśli ktoś zauważa, że niska samoocena wpływa na jego związek, warto rozważyć wsparcie psychologiczne, które może pomóc w budowaniu silniejszej samooceny i zdrowych relacji.

Brak umiejętności komunikacji

Komunikacja jest niezbędna dla zdrowej relacji. Bez niej możemy czuć się niezrozumiani, zignorowani lub samotni, nawet będąc w związku. Często po prostu nie wiemy, jak wyrazić swoje uczucia, potrzeby czy obawy. Nie umiemy przedstawić swoich oczekiwań, a to prowadzi do frustracji, konfliktów i niezrozumienia. Pomimo tych trudności, wielu z nas nadal ma nadzieję, że sytuacja sama się poprawi, i decyduje się pozostać, zamiast skonfrontować trudności. Najczęściej nieumiejętność słuchania i zrozumienia potrzeb partnera prowadzi do kłopotów. W związku, gdzie komunikacja jest utrudniona, może dojść do zaniedbywania potrzeb drugiej osoby, co negatywnie wpływa na bliskość emocjonalną.

Skuteczna komunikacja to klucz do budowania intymności w związku. Brak tej umiejętności może skutkować utratą bliskości emocjonalnej, co stanowi istotny czynnik nieszczęścia w relacji.

Mimo tego, że pozostanie w nieszczęśliwym związku może wydawać się łatwiejsze lub bezpieczniejsze, nie jest to zdrowe ani dla nas, ani dla naszych najbliższych. Wielu odkrywa, że decyzja o rozstaniu była jedną z najmocniejszych i najważniejszych decyzji, które podjęli. Zrozumienie, co nas trzyma w nieszczęśliwym związku jest kluczowe dla zainicjowania zmian. Pamiętajmy o tym, że każdy z nas zasługuje na miłość, szacunek i szczęście.