Doświadczenia członków polskich facebookowych grup tematycznych związanych z migreną na temat choroby – wyniki badania

W sierpniu 2022 użytkownicy społeczności Facebook skupieni wokół tematu migreny wzięli udział w ankiecie nt. swoich doświadczeń związanych z migreną.

Doświadczenia członków polskich facebookowych grup tematycznych związanych z migreną na temat choroby – wyniki badania

Celem krótkiego badania internetowego było pokazanie, jak często i z jakimi trudnościami zmagają się osoby z migreną w Polsce. Kwestionariusz udostępniony był chętnym w dniach 1 – 31.08.2022 na 4 zamkniętych grupach Facebook: MIGRENA Z AURĄ I BEZ | BÓLE GŁOWY – grupa wsparcia, Migrena I Sposoby Na Nią, Migrena z aurą i klasterowe bóle głowy – NATURALNE SPOSOBY WALKI oraz Grupa wsparcia – Migrena. Łącznie do badania przystąpiło 212 respondentów, którzy z otwartością odpowiedzieli na 8 pytań dotyczących swojego obrazu migreny.

Uczestnicy badania w pierwszej kolejności określali częstotliwość występowania u nich bólu głowy. Odpowiedzi były zróżnicowane. Ponad połowa osób podała odpowiedź od ataku każdego dnia do jednego ataku w tygodniu (104 wskazania). Tylko 5 osób przyznało, że doświadcza napadu migreny raz na kilka miesięcy (lub co 2-3 miesiące).

Ponad 1/3 respondentów zadeklarowała, że ataki trwają u niej powyżej 1 doby. Rzeczywiście napady migreny pozostawione bez leczenia mogą trwać od kilku do nawet kilkudziesięciu godzin, a ogólnodostępne leki przeciwbólowe często nie przynoszą pożądanego efektu. Dużą skuteczność w łagodzeniu czy przerywaniu napadów migreny wykazuje sumatryptan, co potwierdzają spontaniczne wskazania ankietowanych sięgających właśnie po tę substancję.

Szybkość działania leku jest uzależniona od sposobu podania preparatu. Najszybszą ulgę obserwuje się po podaniu sumatryptanu w iniekcji podskórnej, ponieważ właśnie ta forma charakteryzuje się najkrótszym czasem wchłaniania. Najpóźniej efekt występuje po podaniu sumatryptanu w formie tradycyjnych tabletek (więcej przeczytasz tu: https://migrena.mededu.pl).

W przypadku leczenia napadów migrenowych duże znaczenie dla prawie wszystkich uczestników ankiety miał czas reakcji na działanie leku (95% ankietowanych).

Doświadczenia członków polskich facebookowych grup tematycznych związanych z migreną na temat choroby – wyniki badania

Powrót do normalnego funkcjonowania może być ważny m.in. dlatego, że dla znacznej grupy migrena oznacza nie tylko ból głowy. Wg wskazań, nudności i wymioty to problem dotyczący zawsze lub w większości przypadków aż 41,4% respondentów. W takich sytuacjach lek w iniekcji wydaje się dobrym rozwiązaniem dla 42,9% respondentów.

Chociaż migrena to choroba przebiegająca inaczej u każdego pacjenta, istnieje szereg dolegliwości wspólnych dla przeważającej części chorych. Bardzo często doskwierającą trudnością, współwystępującą przy bólach, jest nadwrażliwość na światło, hałas czy zapach. Czynniki te przeszkadzały ponad 80% osobom doświadczającym migreny.

Ogromna większość, bo ponad 93% respondentów przyznała, że ataki migreny ograniczają ich aktywność fizyczną lub intelektualną (np. utrudniają pracę). Jak zatem użytkownicy społeczności Facebook skupieni wokół grup tematycznych radzą sobie z atakami, by powrócić do normalnego funkcjonowania? Najczęściej jest to połączenie; leków, snu czy odpoczynku i wyciszenia. Ważne, by w momencie poprzedzającym kumulację ataku próbować mu przeciwdziałać. W przypadku zastosowania sumatryptanu w formie iniekcji podskórnej pierwsze zauważalne efekty działania leku obserwuje się już po 10 minutach. Pełen efekt leczenia następuje natomiast w ciągu około 2 godzin, kiedy to nawet 70% pacjentów wraca do całkowitej sprawności funkcjonowania.

Artykuł partnera