Polak leczy się sam. Raport o zaufaniu do służby zdrowia

Polacy darzą zaufaniem małe gabinety lekarskie oraz lekarzy pierwszego kontaktu w większym stopniu niż pozostałe instytucje opieki zdrowotnej. Znaczna liczba badanych (40 proc.) nie wymienia żadnej z wymienionych placówek jako godną zaufania – wynika z raportu „Internet + Pacjent = Diagnoza?” opracowanego przez Procontent Communication.

Polak leczy się sam. Raport o zaufaniu do służby zdrowia

– Według naszego raportu „Internet + Pacjent = Diagnoza?” Polacy twierdzą, że żeby dostać prawidłową diagnozę trzeba lekarza odwiedzić co najmniej trzykrotnie. Nawet 15 proc. z nas twierdzi, że prawidłową diagnozę dostaje dopiero po 5 wizycie u lekarza.

Co ciekawe za pierwszym razem diagnozuje się mniej niż 1/10 badanych – mówi newsrm.tv Iwona Kubicz, prezes Procontent Communication.

Efekt? Część pacjentów zamiast szukać pomocy u lekarza próbuje sobie radzić sama i diagnozuje się przez Internet. Blisko połowa badanych (45 proc.) Polaków rzeczywiście szuka informacji o swoim stanie zdrowia lub bliskich osób w sieci.

Placówki obdarzone zaufaniem

Autorzy raportu opublikowanego przez Procontent Communication sprawdzili także jakie placówki zdrowotne Polacy darzą zaufaniem. Najlepszą renomą wśród respondentów poszczycić się mogą małe gabinety lekarskie. Niewielką różnicę można jednak zauważyć jeśli weźmiemy pod uwagę płeć.  Większa liczba kobiet (32 proc.) niż mężczyzn (28 proc.) darzy zaufaniem małe gabinety lekarskie. Dobrą opinię Polacy mają również o lekarzach pierwszego kontaktu oraz o szpitalach klinicznych. Żadnej instytucji nie ufa więcej osób z niższym wykształceniem – ponad 45 proc. badanych. Prawie 50 proc. ankietowanych, która nie pracuje, zajmuje się domem lub jest na emeryturze najlepsze zdanie ma na temat szpitali klinicznych.

Badania wykonane na końcówce poprzednich rządów pokazują jakie wyzwania komunikacyjne stoją przed nową władzą. Ważne staje się takie prowadzenie komunikacji z pacjentami, które przekona ich, że skuteczne ratowanie życia jest zasługą całego systemu. Warto też może więcej uwagi poświęcić komunikacji zaangażowania instytucji publicznych w programy profilaktyczne oraz badania przesiewowe, z których korzystać mogą ogromne rzesze Polaków. W ten sposób rola instytucji publicznych będzie coraz bardziej widoczna dla samego pacjenta – mówi Iwona Kubicz.

Czy ufamy służbie zdrowia?

Znacznie większym zaufaniem Polacy darzą placówki prywatne. Bardziej ufa im blisko 1/3 badanych, podczas gdy na większe zaufanie do placówek publicznych wskazuje jedynie 10 proc. respondentów. Niestety blisko 28 proc. ankietowanych nie ufa żadnym placówkom medycznym bez względu na ich formę własności.

Od wielu lat prywatne placówki medyczne pracują nad komunikacją z pacjentem. Prowadzenie akcji edukacyjnych, szkolenia z komunikacji dla personelu medycznego, własne kanały informacyjne procentują dziś pozytywnym nastawieniem klientów. Poza czysto kapitałowymi inwestycjami w zasoby sprzętowe i kadrowe publiczne placówki medyczne powinny też inwestować w miękkie kompetencje takie tak rozwój komunikacji z pacjentem. Pomóc w tym mogą m.in. specjaliści od public relations – dodaje Iwona Kubicz.

 

Badanie zostało przeprowadzone przez ośrodek badania opinii publicznej IQS 96! z wykorzystaniem ankiety internetowej techniką RTS na próbie 800 Polaków w wieku 15-50 lat w terminie: 16.10-19.10.2015. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy.