Powstańcy ’44. Bohaterowie i świadkowie

Książka prezentująca historie ludzkich przeżyć, jest zapisem wielkich emocji i przyjaźni. Rok spotkań i rozmów z powstańcami zmienił zupełnie życie autorki, przewartościował je. Zrozumiała, że ram młodości nie wyznacza metryka urodzenia, ale nasz stosunek do ludzi i do siebie.

PowstańcyMałgorzata Czerwińska-Buczek
„Powstańcy ’44. Bohaterowie i świadkowie”

Barbara Gancarczyk  z batalionu „Wigry” przeżyła Powstanie na Starówce. Jako sanitariuszka była wszędzie tam, gdzie toczyły się najcięższe walki. Nie wyszła kanałami do Śródmieścia, została z rannymi. Była jedną z ostatnich ocalałych wychodzących ze szpitala na Długiej, gdzie Niemcy wymordowali setki chorych.

Legendarny powstaniec Witold Kieżun zawdzięcza swój pseudonim „Wypad” samotnemu zwiadowi, z którego wrócił z czternastoma niemieckimi jeńcami oraz arsenałem broni i amunicji – ot, taki wypad! Odważny i nieugięty żołnierz został „pokonany” przez piękną miss batalionu „Jolę”. Małżeństwem byli przez 63 lata. Janina Rożecka „Dora” to córka oficera zamordowanego w Starobielsku. W Powstaniu sanitariuszka na Żoliborzu. Maria Pajzderska, sanitariuszka z batalionu „Harnaś”, pierwszy raz po 70 latach opowiada o swoich przeżyciach, dzieli się emocjami. Sławomir Pocztarski, 14-letni powstaniec, wraca we wspomnieniach do dzieciństwa. Ojciec zmarł na skutek ran odniesionych w Powstaniu. Jerzy Janowski cudem ocalał z egzekucji w czasie rzezi Woli. Całe swoje dorosłe życie poświęcił na walkę o upamiętnienie miejsc martyrologii. Marian Gałęzowski we wrześniu 1939 roku walczył w Armii „Prusy”. W Powstaniu był dowódcą jednego z plutonów kompanii „Grażyna”. Urszula Katarzyńska, łączniczka w Brygadzie Dywersyjnej „Broda 53”, przeszła cały szlak powstańczy: Wola, Starówka, Śródmieście, Czerniaków i Mokotów. Jej ukochany „Włodek” zginął, ale do dzisiaj żyje w sercu i myślach „Uli”. Janina Chmielińska, obecnie siostra urszulanka, w Powstaniu była sanitariuszką w Zgrupowaniu „Kryska” na Czerniakowie. Stała pod ścianą, czekając na rozstrzelanie. Wszyscy zginęli, jej życie uratował… Niemiec z plutonu egzekucyjnego. Siostra Janina do dzisiaj nie rozumie, dlaczego to zrobił.