Prezydent Bronisław Komorowski laureatem VI edycji Konkursu

prezydent komorowski odznaczony biala wstazeczka

3 grudnia br. obradowała Kapituła VI edycji Konkursu Wyróżnienie Białej Wstążki. Spośród nadesłanych kandydatur wyłonieni zostali laureaci w ośmiu kategoriach.
Oficjalne wyniki we wszystkich kategoriach poznamy już 8 grudnia podczas uroczystej Gali organizowanej w Wolskim Centrum Kultury w Warszawie przy ulicy Działdowskiej 6. Organizatorem jest Centrum Praw Kobiet oraz Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier”.

Laureatem VI edycji Konkursu Wyróżnienie Białej Wstążki w kategorii osoba publiczna został Prezydent Bronisław Kapituła Konkursu doceniła podpisanie przez laureata konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. W siedzibie Fundacji Centrum Praw Kobiet podkreślił, że w tej kwestii nie można kierować się kalkulacją polityczną, ale trzeba stać po stronie ofiar, krzywdzonych, po stronie osób słabszych. – Nie wyobrażam sobie, w której Polska mogłaby być krajem, który tej konwencji nie ratyfikuje. To byłaby hańba międzynarodowa – podkreślił Komorowski. Zaznaczył zarazem, że konwencja jest zgodna z konstytucją.

W szóstych już w historii obradach Kapituły Konkursu Wyróżnienia Białej Wstążki uczestniczyli: Jolanta Kwaśniewska (FPBB), Urszula Nowakowska (Centrum Praw Kobiet), Elżbieta Pomaska, Irena Santor, Bożena Toeplitz, Nina Kowalewska-Motlik oraz pomysłodawca konkursu: Kazimierz Walijewski. Wszyscy jej członkowie to osoby czynnie zaangażowane w działalność promującą sprzeciw wobec przemocy w stosunku do kobiet. W VI edycji Kapituła zdecydowała o przyznaniu nagród w ośmiu kategoriach Panom, którzy są zaangażowani w niesienie pomocy ofiarom przemocy oraz przeciwstawiają się stosowaniu jej wobec kobiet.

Wyróżnienie Białej Wstążki przyznano w kategoriach:

1. wymiar sprawiedliwości,
2 organy ścigania,
3. instytucje i organizacje pomocowe,
4. osoby publiczne,
5. instytucja publiczna,
7. osoba prywatna,
8. media.

Wyróżnienia w pozostałych kategoriach zostaną ogłoszone 8 grudnia 2014 r. o godz. 12:00 w trakcie uroczystej Gali organizowanej w Wolskim Centrum Kultury w Warszawie przy ulicy Działdowskiej 6 .

W czasie Gali przewidujemy:

Panel dyskusyjny ma temat przemocy seksualnej wobec kobiet z udziałem:
– prof. Małgorzaty Fuszary – byłej Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania, o Rafała Betlejewskiego – dziennikarza, performera, twórcy akcji społecznych,
– Zbyszka Miłuńskiego – filozofa, terapeutę psychologii procesu, członka Stowarzyszenia Mężczyźni

Przeciw Przemocy.

W części artystycznej wystąpi Izabela Islet Laskowska, wokalistka o ciepłym, subtelnym głosie, która wykona m.in. utwór Stop niemocy.
Całość poprowadzi Hanna Dunowska – aktorka i terapeutka współpracująca z Centrum Praw Kobiet
Celem Konkursu jest nagradzanie oraz promowanie wzorowych i bezkompromisowych działań mężczyzn wobec tych, którzy stosują przemoc. Laureatem Wyróżnienia Białej Wstążki może zostać osoba, która nie tyle zachowuje się jak rycerz broniący swojej damy, ale jest rzeczywistym partnerem kobiet i konsekwentnie przeciwstawia się stosowaniu wobec nich przemocy.

Pomysł Wyróżnienia nawiązuje do Kampanii Białej Wstążki, zainicjowanej w 1991 roku, w drugą rocznicę masakry w Montrealu, przez grupę ponad 100 tys. kanadyjskich mężczyzn, którzy wystąpili otwarcie przeciwko przemocy wobec kobiet i przypięli sobie symboliczny znak czystości – białą wstążkę, podkreślając w ten sposób swoją postawę życiową: „nie przykładam ręki do krzywdzenia kobiet i dziewczynek”. Szlachetny gest, który odbił się szerokim echem w świecie, również w Polsce znalazł wielu naśladowców. Z inicjatywą zorganizowania polskiego Konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki” wyszli dwaj funkcjonariusze Policji – Kazimierz Walijewski oraz Tomasz Pietrzak. Srebrne wstążeczki, którymi są honorowani Laureaci Konkursu, funduje firma W.KRUK.
Organizatorzy: Centrum Praw Kobiet i Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier”