Regulamin konkursu: Napisz co ostatnio kupiłaś i wygraj nagrody Venus!

Regulamin konkursu: Napisz co ostatnio kupiłaś i wygraj nagrody Venus!

Regulamin konkursu:

1. Konkurs rozpoczyna się 7 marca 2016 i będzie trwał do 13 marca 2016r. Ogłoszenie wyników nastąpi 14 marca 2016r.

2. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna poza pracownikami i współpracownikami portalu.

3. Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych pozostawionych w komentarzu oraz na przetwarzanie danych w celach działań marketingowych.

4. Wśród osób, którzy prześlą najciekawsze komentarze zostaną wyłonieni zwycięzcy.

5. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech jego pracowników.

6. Komisja Konkursowa dokona wyboru 5 osób, która spełniła kryteria konkursu.

7. Portal nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie wadliwych nagród lub opóźnienie z winy poczty lub innego kuriera. W przypadku nagród – biletów do teatru nie odpowiadamy za zmiany repertuaru lub odwołania spektaklu.

8. Nagroda nie podlega również wymianie na wartość gotówkową lub inną nagrodę. Wszelkie reklamację należy zgłaszać na adres [email protected] z podaniem powodu oraz dokładnych danych osobowych w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.

9. Lista uczestników zostanie zamieszczona na stronie konkursu. UWAGA ! Osoba, która otrzyma informację o nagrodzie musi napisać emaila na [email protected] do organizatora do 7 dni.

10. Nagroda zostanie wysłana w ciągu 21 dni roboczych od zakończenia konkursu.

Zasady są proste!

Napisać co ostatnio kupiłaś i w jednym zdaniu opisać dlaczego.

START!

Na posty czekamy do 13 marca br, zaś ogłoszenie wyników nastąpi 14 marca 2016 o godzinie 12.00

Nagrody:

5 x zestawów: kalendarz z długopisem i balsam marki Venus.