Regulamin konkursu: Wygraj prezent dla swojego chłopaka z okazji jego dnia!

IMG_1320
Wygraj prezent dla swojego chłopaka z okazji jego dnia!

Regulamin konkursu –  Wygraj prezent dla swojego chłopaka z okazji jego dnia!

1. Konkurs rozpoczyna się 24 września 2015 i będzie trwał 29 września 2015r. Ogłoszenie wyników nastąpi 30 września 2015.

2. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna poza pracownikami i współpracownikami portalu.

3. Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych pozostawionych w komentarzu oraz na przetwarzanie danych w celach działań marketingowych.

4. Wśród osób, którzy prześlą najciekawsze komentarze zostanie wyłoniony zwycięzca.

5. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech jego pracowników.

6. Komisja Konkursowa dokona wyboru 1 osoby, która spełni kryteria konkursu.

7. Portal nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie wadliwych nagród lub opóźnienie z winy poczty lub innego kuriera. W przypadku nagród – biletów do teatru nie odpowiadamy za zmiany repertuaru lub odwołania spektaklu.

8. Nagroda nie podlega również wymianie na wartość gotówkową lub inną nagrodę. Wszelkie reklamację należy zgłaszać na adres redakcja@obcasy.pl z podaniem powodu oraz dokładnych danych osobowych w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.

9. Lista uczestników zostanie zamieszczona na stronie konkursu, a zwycięzcy zostaną powiadomieni e-mailem o nagrodzie. UWAGA ! Osoba, która otrzyma informację o nagrodzie musi potwierdzić otrzymanie e-maila do 7 dni.

10. Nagroda zostanie wysłana w ciągu 21 dni od zakończenia konkursu.

Zasady są proste!

1. Napisz komentarz z odpowiedzią na pytanie ,,Jaki masz sposób na niespodziankę dla Twojego mężczyzny z okazji Dnia Chłopaka?”

START!
Na Wasze posty czekamy do: 29 września, zaś ogłoszenie wyników nastąpi 30 września o 12.00

Nagrody:
Perfumy męskie COPACABANA BLACK.