Samotność w wielkim mieście

samotnosc w wielkim miescieMają ponad pięćdziesiąt lat, mieszkają w dużych aglomeracjach miejskich i odczuwają samotność bardziej, niż ich rówieśnicy z mniejszych miast i wsi – tak wynika z badań prof. Zbigniewa Izdebskiego przeprowadzonych przez TNS OBOP przy wsparciu Eli Lilly.

Z przeprowadzonych badań na próbie osób po pięćdziesiątym roku życia wynika, że badani mieszkający w miastach powyżej 500 tysięcy mieszkańców uskarżają się na brak bliskich (16%) częściej, niż mieszkańcy mniejszych miast i wsi – w przypadku osób starszych samotność w wielkim mieście potwierdza się.
Pomimo że, wśród osób po pięćdziesiątym roku życia dwie trzecie badanych (66%) nie narzeka na brak bliskich i życzliwych im osób w swoim otoczeniu, to jednak odczuwający samotność stanowią aż 33% ogółu badanych (w tym 2% cały czas odczuwa samotność, 9% często a 22% od czasu do czasu).
Uczucie osamotnienia wzrasta wraz z wiekiem: istotnie częściej doświadczają go osoby po siedemdziesiątym roku życia (14%). Rzadziej na samotność narzekają osoby lepiej wykształcone (6% z wykształceniem wyższym – 14% z wykształceniem podstawowym i niższym).
Wykres 1. Słyszy się nieraz, że ludzie u nas uskarżają się na samotność i brak bliskich, życzliwych osób w swoim najbliższym otoczeniu. Czy zdarza się, że Pan(i) też doświadcza takich uczuć? w%, N=1800
„Samotność postrzegana jako doświadczenie negatywne może przerodzić się w depresję lub zaowocować okresami przygnębienia, czy złego samopoczucia psychicznego” – twierdzi Krzysztof Ramzia z firmy Eli Lilly.
Połowa osób po pięćdziesiątce (56%) rzadko popada w stany przygnębienia i depresji, a co czwarty badany (22%) w takie stany popada od czasu do czasu. Jeden na dziesięciu badanych (12%) bardzo często uskarża się na depresje lub stany przygnębienia. Osoby po siedemdziesiątym roku życia częściej miewają stany złego samopoczucia psychicznego, niż pięćdziesięcio- i sześćdziesięciolatkowie.
Wyniki badania pokazują, że miejsce zamieszkania wpływa na samopoczucie psychiczne badanych: najczęściej na zły jego stan uskarżają się mieszkańcy dużych aglomeracji (powyżej 500 tysięcy mieszkańców – 18%).
Poziom wykształcenia również ma wpływ na samopoczucie badanych: odsetek cierpiących na depresje lub mających częste okresy przygnębienia jest najwyższy w grupie osób z wykształceniem podstawowym i niższym (15%), a najniższy wśród osób z wykształceniem wyższym (9%).
Wykres 2. Jak często zdarzają się Panu(i) okresy przygnębienia, depresje, okresy złego samopoczucia psychicznego? w %, N=1800

samotnosc w wielkim miescie2

Osobami bardziej narażonymi na przechodzenie przez okresy złego samopoczucia psychicznego są osoby samotne: wdowy i wdowcy (20%), osoby w separacji (17%), a także kawalerowie, panny (16,5%).
Wykres 2. Jak często zdarzają się Panu(i) okresy przygnębienia, depresje, okresy złego samopoczucia psychicznego? w %, N=1800
„Optymistyczne jest, że ponad połowa badanych (56%), którzy nie popadają w przygnębienie, potrafi cieszyć się życiem wbrew często trudnym warunkom” – komentuje Andrzej Anterszlak, badacz rynku z TNS OBOP.
* * *
Informacje o badaniu
Badanie prof. Zbigniewa Izdebskiego zostało zrealizowane przez TNS OBOP przy wsparciu Eli Lilly. Badanie przeprowadzono w kwietniu 2007 roku, wśród osób po pięćdziesiątym roku życia, na reprezentatywnej próbie 1800 respondentów z całej Polski, metodą PAPI (Paper and Pencil Interview)

TNS zajmuje się dostarczaniem kompleksowej informacji o rynku:
jest największą na świecie firmą realizującą badania oraz analizy dostosowane do potrzeb klientów,
jest wiodącym dostawcą badań społeczno-politycznych, posiada długoletnie doświadczenie w dziedzinie realizacji paneli konsumenckich, a także pomiaru wielkości audytorium telewizyjnego (telemetria) oraz monitoringu reklam.
TNS działa w ramach globalnej sieci obejmującej swym zasięgiem 70 krajów, co umożliwia dostarczanie w spójny sposób, na bieżąco aktualizowanych, wysokiej jakości informacji i analiz.

Pracowników TNS wyróżnia innowacyjny sposób myślenia oraz wysoki poziom obsługi klientów zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych. Na co dzień łączą specjalistyczną wiedzę sektorową z wiedzą z dziedziny rozwoju nowych produktów, badań motywacji, badań marki i reklamy oraz zarządzania wartością firmy (stakeholder management) po to, by dostarczać klientom rozwiązania dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.
Strategicznym celem TNS jest pozycjonowanie firmy jako światowego lidera w dostarczaniu klientom dogłębnej wiedzy i informacji, stanowiącej dla nich wartość dodaną i mającej wspomagać ich w podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych.
TNS is the sixth sense of business
TNS OBOP jest jedną z wiodących firm badawczych działających na rynku polskim. Jego korzenie sięgają 1958 r., kiedy to powstał Ośrodek Badania Opinii Publicznej. W 1998 r. OBOP włączony został w struktury międzynarodowej grupy badawczej TNS. Od 1997 r. prowadzi ogólnopolski elektroniczny pomiar widowni telewizyjnej (tzw. telemetria). W roku 2005 TNS OBOP osiągnął obroty ponad 32 mln PLN.

Twoja opinia ma znaczenie – to realizowany przez OFBOR program mający na celu wzmocnienie publicznego zaufania do badań rynku i opinii. Jego zadaniem jest wyjaśnienie roli, jaką we współczesnym społeczeństwie oraz gospodarce odgrywają badania, a także zachęcenie Polaków do licznego uczestnictwa w badaniach poprzez zobrazowanie wpływu, jaki ich wyniki wywierają na otaczającą rzeczywistość.

Tuesday, 28 August 2007