Jakie zagrożenia niesie ze sobą toksyczny Chrom VI zawarty w butach?

64 pary butów skórzanych 23 europejskich marek obuwniczych zostały poddane testom na obecność toksycznego chromu VI. Wszystkie wyniki mieszczą się w dopuszczalnej normie ustalonej przez UE. To dobra wiadomość dla konsumentów.

Toksyczny chrom VI w butach
Toksyczny chrom VI w butach

Czym  jest Chrom VI?

Chrom VI to substancja wysoko toksyczna, alergenna, mutagenna i rakotwórcza. W wyniku zetknięcia ze skórą może powodować jej alergiczne kontaktowe zapalenie. Chromu VI nie stosuje się celowo przy garbowaniu skór, ale może się sam wytworzyć w procesie utleniania.

Zagrożenia

Chrom VI powoduje alergiczne kontaktowe zapalenie skóry. Takie kontaktowe uczulenie na chrom jest  trzecią najczęstszą alergią na metal, po niklu i kobalcie i dotyka około 1-3% dorosłej populacji. Według duńskiej Agencji Ochrony Środowiska do kontaktu  z chromem VI dochodzi głównie poprzez skórę zatem wszyscy konsumenci w UE są potencjalnie narażeni na kontakt z chromem VI poprzez noszenie skórzanych wyrobów. Ponadto oszacowano, że 0,2-0,7% mieszkańców UE, a wiec około 1-3 miliony ludzi, ma alergię na chrom VI.

U progu dopuszczalności

Ze względu na potencjalnie niebezpieczne skutki dla konsumentów, Unia Europejska wprowadziła próg dopuszczalności 3 mg/kg zawartości chromu VI we wszystkich artykułach skórzanych. Z badań wynika, że przed wprowadzeniem tego zakazu np. w Niemczech i Danii w 30% artykułów skórzanych stwierdzono zawartość chromu VI w stężeniu powyżej dopuszczalnego progu.

Dobrą wiadomością jest, że od 1 maja 2016 roku produkty przekraczające tę normę nie powinny znajdować się już w sprzedaży. W celu sprawdzenia, przeprowadzono wyrywkowe kontrole butów 23 różnych firm w 13 europejskich krajach. W żadnych z testowanych butów zawartość chromu sześciowartościowego nie przekroczyła normy.

UE skutecznie zadbała o konsumentów, to dobra wiadomość. Jednak firmy nie powinny ograniczać swoich starań jedynie do zagwarantowania bezpiecznych produktów konsumentom – konieczne jest także, by działały na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa i higieny pracy wszystkim pracownikom produkującym ich buty” – mówi Joanna Szabuńko z Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie.

Znane firmy poddane testom

Spośród 23 firm, których buty przetestowano, 11 odpowiedziało na ankietę i potwierdziło, że wprowadziły określone procesy mające na celu unikanie chromu VI w procesie produkcji.
Gabor i Deichmann podały, że przeprowadzają testy przed, w trakcie i po wyprodukowaniu butów. Firma Euro Sko stwierdziła, że bada surowce i losowo testuje gotowe produkty. Geox bada gotowe buty na obecność chromu VI przed i po procesie starzenia. Firma El Naturalista podała, że bada surowce we własnych laboratoriach. Dodatkowo Deichmann, El Naturalista, Euro Sko, Geox, Lowa i Nilson stwierdziły, że produkuje buty ze skóry garbowanej bezchromowo albo planuje rozpocząć produkcję butów ze skóry garbowanej metodą alternatywną do garbowania chromowego.

Regulacja nie gwarantuje, że wszyscy dostawcy wyrobów skórzanych, w tym butów, będą chronieni przed szkodliwym chromem sześciowartościowym, chociaż na pewno przyczyni się to do wprowadzenia środków zapobiegających tworzeniu się chromu VI w niektórych garbarniach. Przede wszystkim należy pozostać czujnym i dokonywać odpowiedzialnych zakupów!

 

Ranking polskich butów, obecność chromu VI
Ranking polskich butów, obecność chromu VI