Cesarskie cięcie – wskazania, przebieg i znieczulenie

Cesarskie cięcie jest jedną z metod zakończenia ciąży, kiedy z różnych powodów poród siłami natury nie może się odbyć.

Cesarskie cięcie – wskazania, przebieg i znieczulenie

Wskazaniami są choroby matki lub sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu płodu. Decyzję o wykonaniu cesarskiego cięcia podejmuje lekarz.

Na czym polega cesarskie cięcie?

Cesarskie cięcie to zabieg chirurgiczny, którego celem jest wydobycie dziecka i łożyska z macicy. Przeprowadza się je wtedy, kiedy poród naturalny nie może się odbyć. Polega ono na rozcięciu powłok brzusznych – lekarz wykonuje nad spojeniem łonowym nacięcie poprzeczne o długości 15 cm. Następnie rozchyla tkanki, które znajdują się poniżej i rozcina macicę. Dzięki temu możliwe jest wydobycie dziecka i łożyska. Ostatnim elementem cesarskiego cięcia jest oczyszczenie macicy i zszycie rany.

Cesarskie cięcie jest wykonywane w znieczuleniu. Cała procedura trwa kilkanaście minut. Po wydobyciu noworodka ocenia się jego stan zdrowia i pozostawia przy mamie.

Informacje na temat cesarskiego cięcia w UK: https://www.pbkm.pl/pregnancy-zone-2/cesarka-w-uk-jak-wygladaja-procedury-i-jakie-sa-wskazania

Wskazania do cesarskiego cięcia

W Polsce cesarskie cięcie przeprowadzane jest tylko wtedy, kiedy istnieją do tego wskazania medyczne. Zalicza się do nich:

 • choroby przewlekłe matki (okulistyczne, kardiologiczne, neurologiczne, psychiczne),
  urazy kręgosłupa lub miednicy,
 • zakończenie poprzednich ciąż cesarskim cięciem,
 • stan przedrzucawkowy,
 • nieprawidłowości w budowie narządów płciowych,
 • nieprawidłowe ułożenie płodu,
 • wady wrodzone u płodu,
 • ciąża mnoga,
 • nieprawidłowy wynik KTG,
 • krwawienie z dróg rodnych.

Cesarskie cięcie w Anglii może być przeprowadzone na życzenie ciężarnej. Ostateczną decyzję jednak zawsze podejmuje lekarz.

Znieczulenie do cesarskiego cięcia

Cesarskie cięcie zawsze przeprowadzane jest w znieczuleniu. W większości przypadków jest to znieczulenie podpajęczynówkowe, podczas którego kobieta nie czuje bólu, ale pozostaje w pełni świadoma. Wymaga ono wprowadzenia leku do płynu mózgowo-rdzeniowego. W tym celu wykonuje się nakłucie pleców w odcinku lędźwiowym.

W sytuacjach nagłych (np. gdy wystąpią komplikacje podczas porodu naturalnego) konieczne jest znieczulenie ogólne. Podczas niego kobieta jest w stanie głębokiego uśpienia. Przez ten czas pozostaje pod opieką anestezjologa.

Cesarskie cięcie a pobranie krwi pępowinowej

Cesarskie cięcie nie wyklucza pobrania krwi pępowinowej. Cała procedura odbywa się tuż po wydobyciu łożyska i odcięciu pępowiny. Jest ona bezpieczna dla dziecka. Przeszkolona położna nakłuwa naczynie pępowinowe i pobiera kilkadziesiąt mililitrów krwi do specjalnego worka. Następnie zabezpiecza je i dokładnie opisuje. Tak przygotowane wysyła do banku komórek macierzystych. Chęć bankowania krwi pępowinowej rodzice zgłaszają pod koniec ciąży w wybranej placówce. Jest to możliwe także, kiedy poród odbywa się w Anglii.

Artykuł partnera

Wpis znaleziono dzięki:

- Cesarskie cięcie

- Cesarka

- Wskazania do cesarki