Co piąte dziecko moczy się w nocy

Problem moczenia nocnego dotyka około 300 000 dzieci w wieku pomiędzy 4. a 10. rokiem życia i jest to najczęstsza po alergiach przewlekła dolegliwość występująca u dzieci w Polsce.

ObrazekMoczenie nocne to mimowolne i bezwiedne oddawanie moczu w czasie snu przez dziecko, które ukończyło 5 lat. Dolegliwość ta występuje u około 15-20 % pięciolatków i 5-7 % dzieci dziesięcioletnich. Statystycznie w Polsce moczy się co 5. dziecko.

Lekarze rozróżniają dwa rodzaje moczenia nocnego u dzieci. Najczęściej spotykana postać schorzenia określana jest jako moczenie izolowane lub pierwotne. Jego przyczyną – w dużym uproszczeniu – jest opóźnienie dojrzewania różnych procesów w organizmie. Nie towarzyszą mu żadne dodatkowe objawy i zazwyczaj ustępuje wraz z wiekiem (najczęściej około 10 roku życia) nie wymagając leczenia. Drugi rodzaj schorzenia, określany jako moczenie powikłane lub wtórne, rozpoznajemy gdy towarzyszą mu inne objawy chorobowe. Może być następstwem wad układu moczowego, zaburzeń emocjonalnych lub chorób, takich chorób jak cukrzyca, alergia, padaczka i wiele innych. Niezależnie od przyczyny, mimowolne oddawanie moczu wywiera bardzo niekorzystny wpływ na rozwój psychiki młodego człowieka. U około 20% dzieci
z moczeniem występują różnego rodzaju zaburzenia emocjonalne, dlatego tak ważne jest zapewnienie wszystkim dzieciom właściwej opieki.