E-konferencja: Architektura o niskim śladzie węglowym. II edycja

Widzimy się 28 września 2023 o godz. 9:00. Aby wziąć udział w spotkaniu wystarczy zarejestrować się. W czasie naszej drugiej konferencji pt. "Architektura o niskim śladzie węglowym" skupimy się na analizie zjawiska dewzrostu w kontekście architektury oraz prześledzeniu dostępnych narzędzi i metod służących praktycznej implementacji tej idei w świecie budynków, wnętrz i krajobrazu.

E-konferencja: Architektura o niskim śladzie węglowym. II edycja

Dewzrost to pojęcie, które od dawna już definiuje myślenie, którego celem jest alternatywne ukierunkowanie rozwoju cywilizacji i kultury w taki sposób, ażeby szanowały środowisko naturalne oraz eliminowały nierówności społeczne i ekonomiczne. Jednym ze wskaźników, który ma służyć do pomiaru zgodności danej aktywności z ideą dewzrostu jest wskaźnik śladu węglowego.

Program e-konferencji

 • 9:00 – 9:30 Dewzrost a planowanie rozwoju miast w XXI wieku. Robert Skrzypczyński, urbanista, doktorant Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.

W obliczu postępującego kryzysu „planetarnego” koncepcja dewzrostu (degrowth) zyskuje coraz większą popularność, przyczyniając się tym samym do redefiniowania pożądanych kierunków rozwoju miast na nadchodzące dekady. Jednocześnie dewzrost jest koncepcją złożoną i wielowarstwową, co sprawia, że niezbędna jest pogłębiona dyskusja nt. konkretnych celów, polityk i instrumentów dewzrostowej transformacji. W moim wystąpieniu przedstawię kluczowe elementy koncepcji dewzrostu, a następnie odniosę je do możliwych kierunków rozwoju miast w ich wymiarze przestrzennym oraz strategicznym. O ile wdrażanie dewzrostu zależy w dużej mierze od polityk społecznych i gospodarczych, o tyle miasta mają w tym procesie kluczową rolę do odegrania –  a planowanie dysponuje już dziś instrumentami, którymi można się w tym celu posłużyć.

 • 9:30 – 10:00Taksonomia a wskaźnik CO2 inwestycji budowlanych. Klaudia Księżopolska, Jakub Lach, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak
  Poprawa efektywności energetycznej budynków komercyjnych

Część I: Taksonomia EU

 1. Wprowadzenie – czym jest unijna „zielona” taksonomia.
 2. Ocena zgodności z taksonomią i techniczne kryteria kwalifikacji.
 3. Co to są kluczowe wskaźniki wyników (KPI) i do czego mogą się przydać?4.

Część II: Budynki komercyjne w świetle Europejskiego Zielonego Ładu

 1. Planowane zmiany dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków
  (EPBD) i ich wpływ na nieruchomości komercyjne.
 2. System ETS dla budownictwa i nieruchomości.
 3. Raportowanie śladu węglowego budynku.
 • 10:00 – 10:30Projektowanie wnętrz w duchu cyrkularnym – metody i materiały. Mili Młodzi Ludzie.
  Doświadczenia własne i płynące z nich wnioski – kryteria pracy w codziennej praktyce biura.
 • 10:30 – 11:00 Prezentacja projektu FoCA – Free of Carbon Architectur.
  Kajetan Sadowski, architekt, adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej.
  Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC w konsorcjum z jednostkami badawczo-naukowymi z Polski i Turcji rozpoczęło międzynarodowy projekt FoCA – Free of Carbon Architecture. Jego celem jest stworzenie ogólnodostępnego narzędzia – interaktywnej platformy internetowej dostarczającej informacji o właściwościach  środowiskowych materiałów i wyrobów budowlanych.
 • 11:00 – 11:10 Przerwa
 • 11:10 – 11:40 Zielona rewolucja w systemach klimatyzacji komfortu Daikin. Jakub Lejman, Inżynier Sprzedaży systemów klimatyzacji VRV Daikin.
  Omówienie głównych obszarów składających się na zieloną rewolucję. Działania koncentrujące się na dekarbonizacji, odejściu od paliw kopalnych, neutralności CO2
 • 11:40 – 12:10 Certyfikat Zielony Dom – PLGBC. Dorota Bartosz, dyrektorka ds. Zrównoważonego Budownictwa, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC.
 • 12:10 – 12:40 Biurowiec SYLVA i technologia CLT jako metoda obniżania śladu węglowego inwestycji. Szymon Wojciechowski, Prezes Zarządu, Współwłaściciel, Architekt-Partner w APA Wojciechowski Architekci.
  Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest, by – ograniczając ślad węglowy w budownictwie – spowolnić globalne ocieplenie. Jako jedną z dróg takiego ograniczania próbujemy propagować i stosować elementy drewniane CLT przy wznoszeniu budynków biurowych. O perypetiach i wyzwaniach przy projektowaniu jednego z nich, biura dla firmy Sylwa w miejscowości Wiele, opowie Szymon Wojciechowski (Prezes Zarządu, Współwłaściciel, Architekt-Partner w APAWojciechowski Architekci).
 • 12:40 – 13:10 Optymalizacja oddziaływania budynku na środowisko – casestudy na podstawie projektu SRDK Studio Projekt. Gabriela Cader, Weronika Lechowska, SRDK Studio Projekt.

Case study / Zespół budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej zaprojektowany przez SRDK

W kontekście nadchodzących zmian w przepisach prawnych i wymogu obliczania śladu węglowego sprawdzamy, jak kształtuje się ślad węglowy w oparciu o nasz projekt z 2022 r. Obliczenia śladu węglowego wbudowanego i operacyjnego są w Polsce trudne do przeprowadzenia ze względu na brak jednolitej metodologii i bazy danych materiałów, jednak ważne jest, aby już teraz wykonywać takie analizy, ponieważ pozwalają one lepiej zrozumieć technologię wytwarzania materiałów i ich wpływ na środowisko. Analizę porównującą wybrane materiały do ich śladu węglowego vs koszty zestawiamy z przykładami z zagranicy. Projekt poddawany analizie to 74 mieszkania na działce o pow. 1,9 ha.

 • 13:10 – 13:40 Biuro PepsiCo jako przykład zrównoważonych rozwiązań biurowych. Małgorzata Ciechanowska. Agnieszka Ulatowska, Paulina Palmowska, Colliers.
  Jak projektować dla pokolenia Z? Biuro PepsiCo w Krakowie magnesem na młode talenty.
  Jak projektować środowisko pracy, które przyciąga młode pokolenie i odpowiada na jego potrzeby? Ekologia, work-life balance, obecność w mediach społecznościowych – to aktualne priorytety młodych ludzi, które stanowiły istotny element narracji projektowej w przypadku biura PepsiCo. Nowa krakowska siedziba firmy to także doskonały przykład, jak kreować przestrzeń, które promuje markę i jej produkty.
 • 13:40 Zakończenie konferencji.

Po każdym wykładzie przewidziany jest czas na pytania i odpowiedzi.

Patronat nad wydarzeniem objęły