Ile kosztuje rozwód w 2022 roku?

Rozwód wiąże się często z ogromnymi kosztami emocjonalnymi. A co ze stroną finansową? Ile trzeba wydać, aby zakończyć małżeństwo?

Ile kosztuje rozwód w 2022 roku?
Ile kosztuje rozwód w 2022 roku? Foto Mathieu Stern/Unsplash

Miłość jest darmowa. Niestety, jej prawny koniec już niekoniecznie. Zakończenie małżeństwa nierzadko wiąże się z szeregiem problemów, w tym tych pieniężnych. Sprawdzamy, ile kosztuje rozwód w Polsce w 2022 roku oraz jak można go sfinansować.

Rozwody w liczbach

Według danych GUS, w 2020 roku w Polsce rozwiodło się ponad 51 tysięcy par. W porównaniu z poprzednimi latami to wynik stosunkowo niski, najprawdopodobniej spowodowany pandemią i wstrzymaniem pracy sądów podczas lockdownów. Spośród wszystkich udzielonych w 2020 rozwodów aż 79,66% było bez orzeczenia o winie. To zresztą najszybszy – i najtańszy – rodzaj rozwodu. Najczęściej wyszczególnianym powodem rozpadu małżeństwa okazała się niezgodność charakterów. Poza tym w pierwszej trójce znalazły się zdrada i nadużywanie alkoholu.

Zobacz także: Najdroższe rozwody świata

Ile kosztuje rozwód?

Niestety, nawet w przypadku najprostszych spraw rozwodowych trzeba liczyć się z pewnymi kosztami. Już w momencie złożenia pozwu o rozwód spotykamy się z pierwszą wymaganą opłatą. Wynosi ona 600 złotych. Bez jej uiszczenia nasz wniosek nie zostanie rozpatrzony. W przypadku, gdy reprezentuje nas prawnik, musimy także zapłacić 17 złotych opłaty skarbowej. Natomiast minimalna stawka za usługi radcy prawnego wynosi 720 złotych. Trzeba się jednak liczyć z tym, że adwokaci najczęściej liczą sobie więcej za swoją pracę. Honorarium znajduje się najczęściej w granicach 1500-6000 złotych. Wiele zależy jednak od stopnia skomplikowania sprawy, ewentualnych dodatkowych usług i tego, ile trwa proces.

Dodatkowe koszty

Podczas sprawy rozwodowej możemy spotkać się z dodatkowymi kosztami. Za opinię biegłego zapłacimy od 500 do 1000 złotych. Jeśli sąd skieruje nas na mediację, to liczymy się z opłatami do 450 złotych (150 zł za pierwsze spotkanie i 100 zł za następne). Orzeczenie o eksmisji to kolejne 200 złotych. W przypadku spraw o uchylenie lub obniżenie alimentów opłaty zależą od wartości przedmiotu sporu. Minimalna stawka to 30 złotych, a maksymalna – aż 200 000 złotych. Z kolei cena pozwu o podział majątku to 1000 złotych. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy małżonkowie są zgodni co do projektu podziału. Wtedy spada ona do 300 złotych. Koszty wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez kuratora to 80 złotych. Natomiast za powrót do poprzedniego nazwiska zapłacimy 11 złotych.

Jak obniżyć koszty?

W przypadku, kiedy nie możemy pozwolić sobie na pokrycie kosztów rozwodu, możemy wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z kosztów sądowych. Jeśli uda nam się wykazać, że nasza sytuacja materialna uniemożliwia uiszczenia opłat, sąd może zwolnić nas z całości bądź części kosztów. Taki wniosek złożyć można już na samym początku, dołączając go do pozwu rozwodowego, a także w trakcie trwania rozprawy. W przypadku, gdy wynajęcie prawnika przekracza nasze możliwości finansowe, możemy postarać się o przyznanie adwokata z urzędu.

Szybki rozwód

Jeśli zależy nam na przeprowadzeniu jak najtańszego rozwodu, najlepiej będzie przeprowadzić tzw. szybki rozwód, czyli ten bez orzekania o winie. Dzięki niemu zaoszczędzimy sobie zresztą nie tylko nadmiernych wydatków, ale także stresu. Jeśli rozwód rzeczywiście zostanie przyznany bez orzekania o winie, możemy spodziewać się zwrotu 50% opłaty za złożenie pozwu, czyli 300 złotych. Ponadto resztę kosztów dzieli się pomiędzy małżonkami, a więc powód może oczekiwać także 150 złotych od byłego partnera lub partnerki. Co więcej, w przypadku zgody co do podziału majątku, rozwodząca się para może zaoszczędzić aż 700 złotych! Chociaż wniosek o podział majątku wiąże się z opłatą 1000 złotych, to w przypadku załączenia zgodnego projektu podziału spada ona do 300 złotych. Szybki rozwód wiąże się ponadto z eliminacją kosztów związanych z przedłużającymi się usługami adwokackimi, wprowadzaniem dowodów i przedłużającym się procesem.

Ukryte koszty

Postępowanie sądowe, szczególnie jeśli sprawa okaże się skomplikowana, potrafi zająć dużo czasu. Ponieważ sądy pracują niemalże wyłącznie w dni powszednie, często wiąże się to z koniecznością brania dni wolnych na załatwianie formalności i stawianie się na rozprawach. Może to więc uszczuplić nieco miesięczne zarobki.

Kto płaci za rozwód?

Jeśli dojdzie do rozwodu z orzeczeniem winy jednej ze stron, to przegrany musi zwrócić byłemu małżonkowi wszystkie koszty procesu, a także uiścić honorarium prawnika strony niewinnej. Z kolei w przypadku rozwodu bez orzeczenia o winie bądź z winy obu stron, koszty sądowe dzieli się po równo, a każdy z byłych małżonków płaci za usługi swojego radcy prawnego.