Kobieta – pracownik podwyższonego ryzyka?

W Polsce aktywnych zawodowo jest 6 na 10 kobiet, co stawia nas poniżej unijnej średniej. Pracowniczki zarabiają mniej niż mężczyźni i znacznie trudniej wspiąć im się na wyższe szczeble kariery.

Foto. Dane Deaner / Unsplash

W swoim nowym raporcie „Rynek pracy z kobiecej perspektywy” portal ALEO.com przyjrzał się sytuacji kobiet w biznesie oraz polityce. Autorzy porównują warunki zatrudnienia w całej UE, analizując m.in. statystyki Eurostatu i OECD.
We wszystkich krajach Wspólnoty odsetek aktywnych zawodowo kobiet jest mniejszy niż odsetek mężczyzn. Najmniejsza część obywatelek – zaledwie 45,3% – pracuje w Grecji. W Polsce aktywnych zawodowo jest 6 na 10 kobiet i 7 na 10 mężczyzn.

Często to jednak kobiety posiadają lepsze kwalifikacje od mężczyzn. W Polsce, podobnie jak w całej UE, dyplom wyższej uczelni posiada co trzecia kobieta i tylko co piąty mężczyzna.

 – Wyższe wykształcenie nie gwarantuje równości szans na rynku pracy – tłumaczy Anna Górska, pracowniczka naukowa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz wicedyrektorka Research Centre for Women and Diversity in Organizations. Jest to związane m.in. ze stereotypowymi rolami społecznymi. Kobiety wciąż postrzegane są jako te odpowiedzialne za opiekę nad domem, dziećmi, członkami rodziny i osobami starszymi.

Jak pisze w swoim raporcie ALEO.com, które powołuje się na dane GUS, w Polsce najmniej kobiet pracuje w górnictwie i wydobywaniu (11,2%) oraz budownictwie (7,4%). Mężczyźni dominują jednak również w tych obszarach, które polegają przede wszystkim na wiedzy oraz kwalifikacjach, a nie warunkach fizycznych – na przykład w zawodach związanych z informatyką i komunikacją (gdzie tylko 3 na 10 pracowników to kobiety) czy administracją (nieco ponad 40% pracowniczek).

– W Polsce kobiety poświęcają dodatkowo o dwie i pół godziny więcej niż mężczyźni na nieodpłatne prace domowe. Miesięcznie daje to kobietom 75 dodatkowych godzin, czyli równowartość połowy etatu. Pracodawcy doskonale zdają sobie z tego sprawę i traktują kobiety jako pracowników „podwyższonego ryzyka” – komentuje Anna Górska. Bariery rosną zwłaszcza na najwyższych szczeblach kariery. W Polsce wśród osób obejmujących stanowiska kierownicze kobiety stanowią zaledwie 17%.

Bycie szefem to odpowiedzialne zadanie, bo ludzie na nas polegają – ale czy płeć ma na to wpływ? Myślę, że nie. Dla mnie ważniejsza jest umiejętność podejmowania trudnych decyzji, inteligencja emocjonalna, czy też komunikacja interpersonalna – mówi Natalia Świrska, współzałożycielka startupu ADA oraz zdobywczyni tytułu Businesswoman Roku.