Bank ubrań „W dobrym stylu do pierwszej pracy”

Bank Ubrań jest inicjatywą społeczną, która w szczytnym celu łączy biznes ze światem mody. Wspiera bowiem kobiety, którym z różnych przyczyn na początku drogi zawodowej jest trudniej niż innym.

Fot. Bank Ubrań

Pomaga im w dobrym starcie zawodowym, edukując jednocześnie w zakresie dbania o środowisko. Promuje gospodarkę obiegu zamkniętego (circular economy), trend współdzielenia w modzie (sharing economy) oraz dążenia do ograniczenia wytwarzania odpadów (zero waste).

Projekt powstał z inicjatywy Fundacji Program Pomocy Pierwsza Praca, której nadrzędnym celem jest aktywizowanie młodych ludzi z pieczy zastępczej narażonych na wykluczenie społeczne, oraz butiku Atelier Second Life, którego misją jest dawanie ubraniom drugiego życia i wspieranie zrównoważonego, ekologicznego stylu życia. W budowie Banku Ubrań uczestniczy również Polskie Stowarzyszenie Zero Waste oraz sklep solidarnościowy celebrity2use, który korzystając z popularności osób publicznych promuje wartości gospodarki cyrkularnej oraz idee pomagania fundacjom i stowarzyszeniom.

Osoby, firmy i organizacje pozarządowe zaangażowane w powstanie projektu, tak samo jak jego ambasadorki i ambasadorzy oraz profesjonaliści, pracują przy nim całkowicie charytatywnie. Wierzą w wartości, które ich łączą i na których zostały zbudowane. Chcą swoją pracą, choćby troszkę, przyczynić się do ulepszenia świata. Mają wspólną misję pomagania tym, którym jest trudniej oraz chcą pokazać innym jak ważne jest dbanie o nasz wspólny dom – naszą Planetę.

W 2019 r. Bank Ubrań zakłada pomoc 100 kobietom w wieku od 17-28 lat, które były lub nadal są podopiecznymi domów dziecka. W ramach 10 warsztatów prowadzonych od kwietnia 2019 r. przez profesjonalistów w miastach w całej Polsce każda z kobiet otrzymuje: szkolenie z zakresu pewności siebie i wizerunku, naukę stylizacji oraz odzież biznesową. Warsztaty prowadzone są w grupach kilkuosobowych i kończą się sesją zdjęciową, w tym zdjęciem do CV. Celem jest przekazanie młodym kobietom najwyższej jakości wiedzy i zrobienie wszystkiego co możliwe, aby swoją nową pracę rozpoczęły pewne siebie. Ubrania przekazane na rzecz Banku pochodzą ze zbiórek publicznych oraz od kobiet biznesu pracujących w korporacjach, które są partnerami i sponsorami projektu. Dzięki dobrym ludziom oraz mądrym działaniom CSR partnerów i sponsorów Banku Ubrań, ten piękny projekt może być realizowany.

Ambasadorki projektu nagłaśniają w mediach – w tym społecznościowych, szczytne idee i wartości, jakie Bank Ubrań promuje. Profesjonaliści współpracujący z Bankiem – w tym m.in. mentorki i mentorzy, wizażystki, fryzjerki, fotografki, stylistki i specjalistki od komunikacji i wizerunku, zdecydowali się dać kilka godzin swojego profesjonalnego czasu po to by podzielić się swoją wiedzą z tymi, którzy jej bardzo potrzebują.

W kwietniu w Warszawie odbył się pierwszy warsztat „W dobrym stylu do pierwszej pracy”. W maju byliśmy z warsztatem w Krakowie. Podobnie jak poprzednio, był to dzień pełen inspiracji. Przed nami czerwcowy warsztat w Toruniu i siedem następnych warsztatów zaplanowanych do końca roku w różnych miastach Polski. Żadna z osób zaangażowana w warsztaty nie pobrała honorarium, a dobro do nas wróciło natychmiast w postaci pięknych emocji, w tym wzruszającej wdzięczności uczestniczek warsztatów.

W podzięce za szlachetne działania partnerów i sponsorów Banku Ubrań, jego ambasadorek oraz loży profesjonalistów, twórcy Banku nagłaśniają ich działania w ogólnopolskich mediach, w tym również w mediach społecznościowych, promując tym samym ich działalności i -przede wszystkim- idee Bank Ubrań, które połączyły wszystkich zaangażowanych w ten projekt. Zwieńczeniem projektu będzie wspólna sesja zdjęciowa dla jednego z ogólnopolskich magazynów, w której wezmą udział ambasadorki projektu, profesjonaliści oraz przedstawicielki korporacji, ubrane w odzież biznesową zebraną w trakcie realizacji projektu.