Koniec ze stereotypami – kobieta na męskich zakupach!

Rosnąca siła nabywcza kobiet to – obok starzenia się społeczeństw i wchodzenia w dorosłość „Millennialsów”, rozwoju klasy średniej i nowych technologii – jeden z głównych globalnych trendów kształtujących zachowania nabywcze konsumentów na świecie, wynika z raportu przygotowanego na zlecenie banku HSBC.

Minolta DSC
Koniec ze stereotypami – kobieta na męskich zakupach. Foto Mark

Co więcej, emancypacja ekonomiczna połączona z ewolucją tradycyjnego podziału ról w społeczeństwie sprawia, że kobiety coraz częściej podejmują decyzje zakupowe do niedawna uważane za „męskie”.

Coraz więcej kobiet na rynku pracy i na kierowniczych stanowiskach

W zależności od analizowanej części świata, rosnąca siła nabywcza kobiet to efekt wzrostu dochodów, wynikającego z większej aktywności na rynku pracy (w przypadku krajów rozwijających się) lub piastowania coraz wyższych stanowisk (typowe dla krajów rozwiniętych). Z danych Światowego Forum Ekonomicznego wynika, że w ciągu ostatniej dekady liczba pracujących zawodowo kobiet na świecie wzrosła o 250 milionów. Z kolei analizy przeprowadzone przez MSCI wskazują na wzrost liczby kobiet zasiadających w zarządach spółek – trend ten jest najbardziej widoczny w krajach nordyckich, gdzie 30% członków ścisłego kierownictwa spółek stanowią kobiety.

Kluczem jest edukacja

Zdaniem autorów raportu jednym z głównych czynników pobudzających wzrost udziału kobiet w rynku pracy jest większy nacisk na ich edukację, szczególnie w tych częściach świata, gdzie do niedawna do szkół posyłano głównie chłopców. Z raportu fundacji Bill’a & Melindy Gates wynika, że liczba dziewcząt i chłopców uczęszczających do szkoły podstawowej na świecie jest już niemal na tym samym poziomie, podczas gdy do niedawna istniały znaczne różnice w tym obszarze.

„Męskie” decyzje w gestii kobiet

Zmienia się rola kobiet w gospodarstwach domowych i w społeczeństwie, stają się coraz bardziej niezależne. Jest to trend dobrze znany firmom oferującym różnego rodzaju dobra i usługi konsumpcyjne, które tworzą oferty skierowane wyłacznie do kobiet. Co więcej, kobiety coraz częściej mają decydujący głos w sprawie wyboru produktów, „zarezerwowanych” do niedawna dla mężczyzn. Na przykład: kobiety podejmują 65% decyzji o zakupie aut na świecie. Trend ten znajduje odzwierciedlenie nie tylko w branży motoryzacyjnej, ale także choćby w segmencie materiałów budowlanych i wykończeniowych czy napojów alkoholowych. Dla firm oferujących produkty postrzegane dotychczas jako typowo męskie to ważny sygnał, który oznacza konieczność kształtowania oferty produktowej i strategii marketingowej w sposób umożliwiający im dotarcie do rosnącej w siłę (nabywczą) rzeszy konsumentek.

De-genderyzacja

Jednocześnie, jak wynika z analizy wyników badania Global Foresight Surveys, współczesne kobiety mają zbliżone oczekiwania zakupowe do tych reprezentowanych przez mężczyzn. Respondentów tego badania przebadano m.in. pod kątem postaw wobec marek. Wykazało ono, że niezawodność i zaufanie do produktów jest niemal tak samo ważne dla obu płci (68% kobiet i 71% mężczyzn), a znaczenie etycznej postawy producentów wybieranych dóbr tak samo ważne dla kobiet i mężczyzn (po 67%). Mają również podobne podejście do kupowania produktów najmodniejszych marek – jest to ważne dla 38% kobiet i 42% mężczyzn.

„Ewolucja potrzeb i zmieniające się oczekiwania konsumentów to główne wyzwania, przed jakimi stoją współczesne firmy. Od tego, czy będą one potrafiły wystarczająco wcześnie zidentyfikować nadchodzące zmiany i dostosować do nich swój model biznesowy oraz ofertę, będzie decydowało o  ich przetrwaniu. Zjawiska te są istotne dla znacznie szerszego spektrum przedsiębiorstw niż producenci czy dystrybutorzy produktów czy usług skierowanych do konsumentów. Dotyczą firm działających na różnych etapach łańcucha dostaw, dostawców specjalistycznych części i podzespołów ale także międzynarodowych korporacji”, powiedział Martin Reichel, członek zarządu HSBC Bank Polska S.A. opowiedzialny za Pion Bankowości Komercyjnej i Globalnej.

Wpis znaleziono dzięki:

- Męskie zakupy

- Produkty modnych marek

- Męskie decyzje