Odkryj stomię i zaakceptuj kobiety z „różą”

Dzień kobiet jest doskonałym pretekstem do tego, aby zwrócić uwagę, że kobiety ze stomią, pomimo zdrowotnych turbulencji, powinny nadal czuć się kobieco i atrakcyjnie. W Polsce żyje ok. 40 tys. stomików, z czego prawie połowę stanowią kobiety.

Odkryj stomię i zaakceptuj kobiety z "różą"
Odkryj stomię i zaakceptuj kobiety z „różą”

Według badań przeprowadzonych na zlecenie kampanii „Stomalife. Odkryj stomię” jedynie co 5 stomik czuje się szczęśliwy, a ponad 30% potrzebuje wsparcia z zewnątrz, aby zaakceptować swoją sytuację po operacji wyłonienia stomii. Kobiety bardzo często, zyskując zdrowie (stomia to nie choroba, a wyjście z choroby), tracą poczucie własnej wartości. Wsparcie bliskich i otoczenia jest kluczowe, aby pomóc znaleźć im siłę i  chęci do dalszej realizacji własnych marzeń oraz samoakceptacji.

Róża

Zagadnienie stomii, czyli chirurgicznie wytworzonego połączenia części jelita z  powierzchnią ciała, jest ze względu na dość krępujacą tematykę bardzo często spychane na dalszy tor. Założeniem organizatorów kampanii społecznej ,,STOMAlife. Odkryj stomię”, jest uświadomienie społeczeństwa czym jest stomia oraz pomoc w społecznej akceptacji osób posiadajacych stomię. „Specyficzny kształt stomii przypominający różę, sprawił, że to właśnie ona stała się symbolem stomików. W tym roku kampania ,,STOMAlife. Odkryj stomię”, dużą wagę przykłada do psychologicznych aspektów funkcjonowania ze stomią. Dlatego właśnie 8 marca chcemy przypomnieć, że ta symboliczna róża, którą tego dnia często jesteśmy obdarowywane, ma wyjątkowe znaczenie w kontekście kobiet żyjących z wyłonioną stomią.” – wyjaśnia Magdalena Piegat z Fundacji Stomalife. I dodaje – „Dla wielu z nich, zmiany zachodzące w wyglądzie fizycznym i obawa przed reakcją otoczenia skutkują obniżeniem samooceny i wycofaniem się z aktywnego życia”.

Dystans i strach

Z badań przeprowadzonych na zlecenie kampanii „Stomalife. Odkryj stomię” wynika, że prawie 70%  stomików odczuwa dyskomfort w kontaktach z  otoczeniem. Potwierdzają to amerkańskie badania prowadzone regularnie od 1947 r. opisując szereg problemów emocjonalnych, z którymi zmagać się muszą stomicy, w tym lęk, depresja, poczucie wstydu, wstrętu, utrata sensu życia i nadziei, zaburzenia samoakceptacji, poczucie krzywdy, agresja. Sytuacji nie ułatwia niska świadomość społeczna odnośnie stomii. Brak wiedzy powoduje, że otoczenie podchodzi do tematu stomii z dystansem oraz strachem, a stomicy muszą zmagać się z licznymi obawami związanymi z funkcjonowaniem w przestrzeni publicznej. Szczególnie trudne wyzwanie stoi przed stomiczkami, które dodatkowo muszą zmierzyć się ze presją społeczną dotyczącą wyglądu, kanonów piękna i kobiecości.

Pełna akceptacja

„Tematem niezwykle delikatnym i wrażliwym w kontekście stomii, jest kobiecość, zmysłowość i  seksualność. Brak poczucia zewnętrznej akceptacji, powoduje u stomiczek lęk przed ujawnieniem faktu posiadania stomii, często nawet wobec najbliższych. Strach przed odrzuceniem nie pozwala im cieszyć się z otrzymanej szansy na zdrowe, normalne życie. I tutaj kluczową rolę odgrywa otoczenie, rodzina, partnerzy. To dzięki ich pełnej akceptacji, kobiety mogą odrzucić obawy, zachowując poczucie własnej kobiecości.” – mówi Dorota Minta, psycholog i ekspert kampanii „Stomalife. Odkryj stomię”.

Być prawdziwą kobietą

Wsparcie najbliższych i pełna akceptacja okazana kobiecie w procesie przed i pooperacyjnym, może całkowicie wyeliminować psychologiczne problemy życia ze stomią. „Dzięki chorobie i operacji wiem, że zawsze mogę liczyć na mojego męża. Mam w nim ogromne wsparcie i  gdyby nie on, sama nie dałabym sobie z tym wszystkim rady. Jestem osobą słabą psychicznie, a mąż był dla mnie podporą w tych najgorszych chwilach po operacji. Życzę każdemu takiej najbliższej osoby, która podtrzyma na duchu, gdy jest nam naprawdę ciężko. Stomia obudziła we mnie kobiecość. Zmienił się zupełnie mój styl. Ubieram się inaczej, również ze względu na wygodę, ale głównym tego powodem jest chęć satysfakcji z bycia prawdziwą kobietą.” – mówi Sylwia Ratajczak, stomiczka i blogerka.

Dlatego w dniu kobiet, wręczając czy otrzymując różę, pamiętajmy, że wiele osób żyje z nią na co dzień. Warto więc wykazać zrozumienie i nie stwarzać barier, które mogą utrudni
drugiemu człowiekowi codzienność.