Pierwsze ubezpieczenie domu i mieszkania? To warto wiedzieć!

Chcesz kupić pierwsze ubezpieczenie domu lub mieszkania, ale nie wiesz co wybrać i na co zwrócić szczególną uwagę? Sprawdź, co warto wiedzieć, zanim zdecydujesz się ubezpieczyć swoje cztery kąty!

Sprawdź, co warto wiedzieć, zanim zdecydujesz się ubezpieczyć swoje cztery kąty!

Ubezpieczenie domu i mieszkania

Firmy ubezpieczeniowe starają się ułatwić zadanie swoim klientom i konstruują gotowe, ogólne pakiety ochronne. Ubezpieczenie domu wyznaczają na podstawie podanych przez klienta parametrów technicznych (np. rok budowy, metraż, piętro). Podstawowe pakiety zapewniają dobrą, bazową ochronę i wystarczy je zaakceptować i opłacić, a ubezpieczenie mienia zacznie obowiązywać od wyznaczonej daty.

Jeśli jednak chcesz mieć wpływ na wysokość kwot poszczególnych elementów składowych ubezpieczenia, sprawdź dokładnie na co możesz wydać więcej pieniędzy. Planowanie ochrony mienia mieszkaniowego łatwo rozpoczniesz już w domu. Wystarczy, że wybierzesz wiarygodne towarzystwo ubezpieczeniowe i zapoznasz się z jego ofertą przez internet.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU)

Dobrze zbudowana polisa ubezpieczeniowa składa się z elementów dopasowanych do indywidualnych potrzeb i wymagań. Jeśli masz swoje preferencje odnośnie ochrony poszczególnych elementów mienia (np. posiadasz drogocenne zbiory malarskie, wyposażeniem domu są antyczne meble), to najlepszym rozwiązaniem będzie samodzielne stworzenie polisy z odpowiednich części bazowych.

Niezależnie od tego, czy wybierz gotowy pakiet czy zdecydujesz się na skonstruowanie polisy samodzielnie, pierwszym i najważniejszym krokiem będzie zapoznanie się z OWU, czyli ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Informacje w nich zawarte są bardzo istotne, ponieważ mówią m.in. o tym, na jakich warunkach wypłacane są odszkodowania oraz w jakich przypadkach wypłata nie może nastąpić. OWU zawierają również wszelkie niezbędne definicje i opisy szkód, które mogą wydarzyć się w mieszkaniu. Po gruntownym zapoznaniu się z OWU możesz zacząć analizować, jakie elementy ochrony oferuje towarzystwo ubezpieczeniowe i które będą odpowiednie dla ciebie.

Ubezpieczenie domu albo mieszkania z kredytem – cesja dla banku

Na samym początku tworzenia polisy firma ubezpieczająca zapyta cię – osobiście lub w formularzu internetowym – czy omawiane mieszkanie jest kupione na kredyt. Jeśli tak, to do umowy ubezpieczenia będziesz musiał dołączyć cesję polisy na bank. W tym przypadku cesja jest umową, na mocy której odszkodowanie za ewentualne zniszczenia nieruchomości przejdą na bank. Dzieje się tak, ponieważ bank nie jest właścicielem mieszkania, ale udzielił kwoty kredytu i musi mieć zabezpieczenie na wypadek ewentualnych strat. Jest to standardowe zabezpieczenie banku, które chroni go przed utratą udzielonych środków, jeśli mieszkanie np. całkowicie spłonie w pożarze.

Jeśli powstanie szkoda, ubezpieczalnia każdorazowo skonsultuje się z bankiem i poinformuje go o wysokości odszkodowania. Mniejsze szkody – przykładowo zalanie – wypłacane są właścicielowi, aby naprawił szkody, mieszkał wygodnie i… regularnie spłacał bankowi kredyt. Przed zakupem polisy sprawdź wytyczne banku odnośnie cesji przy mieszkaniu kupionym na kredyt.

Od czego zależy wysokość ubezpieczenia

Jeśli wiesz już, co zawierają OWU i czy potrzebujesz cesji dla banku, zwróć uwagę na pozostałe kryteria, od których zależy wysokość ubezpieczenia. Na podstawie danych technicznych mieszkania ubezpieczyciel wyznacza sumę ubezpieczenia murów i części nieruchomych od pożaru i zdarzeń losowych. Możesz ją modyfikować wedle swoich potrzeb.

Kolejne zmienne, które ustalasz, to wartość ubezpieczenia mienia ruchomego. Mowa tutaj o stratach spowodowanych pożarem lub kradzieżą z włamaniem. Od tych samych, nieszczęśliwych wypadków możesz również ubezpieczyć przedmioty wartościowe (np. kolekcję dzieł sztuki czy zbiór płyt winylowych).

Ubezpieczenie domu – jakie opcje dodatkowe warto rozważyć

Większość ubezpieczalni zaproponuje ci podstawowe lub rozszerzone OC (odpowiedzialność cywilna). OC pokrywa szkody, jeśli zalejesz sąsiada lub wybijesz mu przez przypadek szybę. W ramach ochrony dodatkowej najczęściej możesz wykupić assistance dla mieszkania (pomoc np. hydraulika, ślusarza, elektryka) lub inne pakiety dodatkowe.

Jeśli, w wyniku powstałej szkody, TU wypłaci ci określoną kwotę na pokrycie strat, pierwotna suma ubezpieczenia ulegnie zmianie. Bowiem każdorazowa wypłata odszkodowania obniża sumę polisy. Jeśli chcesz, żeby nadal obowiązywała cię wyjściowa kwota bazowa, musisz uzgodnić to ze swoim ubezpieczycielem.

 

 

 

 

Artykuł sponsorowany