PODRÓŻ POETYCKA 2005

obcasy logo1xRedakcja miesięcznika „EX LIBRIS 43bis” (Konstantynów Kulturalny) organizuje konkurs pod hasłem PODRÓŻ POETYCKA 2005. Do 31 maja 2005 roku czeka na wiersze w konkursie literackim pod tym hasłem. Każdy autor powinien nadesłać po dwa egzemplarze (maszynopis, może być czytelny rękopis), podpisane godłem jednego (tyko jednego!) utworu konkursowego (dotychczas nie publikowanego i nie nagradzanego w konkursach)
adres:

Red. „EX LIBRIS 43bis”
Sucharskiego 15 m. 21
95-050 Konstantynów Łódzki
z dopiskiem
PODRÓŻ POETYCKA 2005.

Do tekstów należy dołączyć zaklejoną kopertę (opatrzoną tym samym godłem), a w niej rozwiązanie godła: imię i nazwisko autora, dokładny adres zamieszkania, telefon, e-mail oraz ewentualnie załączyć krótką notkę biograficzną – ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć literackich. Redakcja prosi też o podawanie źródła informacji o konkursie.
Tematyka prac dowolna.
Rozstrzygnięcie konkursu następuje zawsze w lipcu. Wyróżnione prace miesięcznik „Ex Libris 43bis” publikuje na swoich łamach. Główna nagroda (honorowa) dla najlepszego utworu to WIELKI BILET konstantynowskiego miesięcznika „Ex Libris 43bis”.
Są też nominacje do WIELKIEGO BILETU i wyróżnienia nagradzane publikacją na łamach gazety i raz na jakiś czas drukiem w książce. Wyniki konkursu i wyróżnione prace miesięcznik „Ex Libris 43bis” publikuje także w swoim wydaniu internetowym pod adresem: www.43bis.media.pl
Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów, zastrzega sobie prawo do publikowania nagrodzonych i wyróżnionych wierszy na swoich łamach oraz w formie wydawnictwa pokonkursowego bez osobistego honorarium. Zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu niniejszego konkursu.

# GODŁO jest zastępnikiem imienia i nazwiska osoby biorącej udział w konkursie literackim, który z założenia jest anonimowy. Godłem może być słowo, zestaw liter bądź cyfr, zdarza się również rysunek bądź symbol graficzny.