Pokojowa Nagroda Nobla trafiła do Narges Mohammadi za walkę z uciskiem kobiet w Iranie.

Pokojowa Nagroda Nobla trafiła do Narges Mohammadi za walkę z uciskiem kobiet w Iranie.

Pokojowa Nagroda Nobla stanowi wyjątkowe docenienie działań na rzecz pokoju. W historii, od momentu, kiedy Alfred Nobel opisał profil kandydata do tej nagrody, aż po dzisiejsze czasy, nagroda ta jest symbolem dla tych, którzy pracują na rzecz braterstwa między narodami, organizacji kongresów pokojowych oraz likwidacji lub zmniejszenia armii. W tegorocznym wyborze, walka Narges Mohammadi jest kluczowym akcentem.

Komentarze ekspertek i ekspertów centrum informacyjnego Tygodnia Noblowskiego Centrum Współpracy i Dialogu UW:

  • Dążenie do poszanowania Praw Człowieka

W dzisiejszym wyróżnieniu Komitet Noblowski podkreślił dwie kluczowe kwestie. Po pierwsze, dążenie do poszanowania praw człowieka, a po drugie, zwrócenie uwagi na to, że kluczem do poszerzania zakresu poszanowania praw człowieka jest ochrona praw kobiet. Społeczna rola kobiet, przez długi czas niedoceniana, teraz stanowi symbol walki o prawa człowieka.

  • Wytrwałość i wpływ Narges Mohammadi

Komitet Noblowski docenił wytrwałość Narges Mohammadi, która mimo przebywania w więzieniu, nadal wpływa na wydarzenia w swoim kraju. Zwłaszcza po śmierci Masih Alinejad, dzielącej nie tylko nie noszenie nakrycia głowy, lecz także walczącej o prawa kobiet. Wyróżniono, że prawa kobiet są kluczem do szerszego poszanowania praw człowieka.

  • Sytuacja kobiet w Iranie

Zdaniem prof. dr hab. Pawła Łukowa z Zakładu Etyki na Wydziale Filozofii UW, prawa kobiet są kluczowe dla poszanowania ogólnych praw człowieka. Dodatkowo, dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz z Katedry Metodologii Badań nad Polityką zauważa, że sytuacja kobiet w Iranie jest beznadziejna, ale nagroda Nobla jest sygnałem dla świata.

  • Kobiety a kryzys klimatyczny

Prof. dr hab. Szymon Malinowski z Instytutu Geofizyki na Wydziale Fizyki UW podkreślił, że kobiety w krajach dotkniętych kryzysem klimatycznym, takim jak Iran, odgrywają kluczową rolę w bezpieczeństwie domu, zwłaszcza w zaopatrzeniu w wodę. Decyzja Komitetu Noblowskiego w tym kontekście jest zrozumiała.

O Narges Mohammadi

Tegoroczną laureatką Pokojowej Nagrody Nobla jest Narges Mohammadi, wybitna irańska działaczka, która została uhonorowana za jej wyjątkowy wkład w walkę z uciskiem kobiet w Iranie oraz zaangażowanie w promowanie praw człowieka i wolności dla wszystkich ludzi. Narges Mohammadi jest jedną z najbardziej wytrwałych obrończyń praw człowieka, mimo wieloletniego pobytu w więzieniu.

Jej walka z systemem ucisku w Iranie skoncentrowana jest szczególnie na prawach kobiet, które przez wiele lat były zaniedbywane. Odważnie stawia czoła restrykcjom narzuconym przez irańskie władze, w tym również poprzez swoją aktywność w obronie praw do wyboru, wolności słowa i równości płci.

Narges Mohammadi to nie tylko obrończyni praw, ale także inspiracja dla wielu innych, zarówno w Iranie, jak i na całym świecie. Jej determinacja i poświęcenie sprawie praw człowieka zdobyły uznanie nie tylko wśród obrońców praw człowieka, ale także społeczności międzynarodowej, co potwierdza przyznanie jej prestiżowej Nagrody Nobla. Jej historia to nie tylko walka jednej osoby, ale także symboliczny gest dla wszystkich tych, którzy dążą do sprawiedliwości, równości i prawdziwej wolności.