Polska w trójce krajów Europy z największym kryzysem finansowym wśród konsumentów

Kryzys związany z Covid-19 wpłynął nie tylko na biznesy w całej Europie, ale również na sytuację finansową konsumentów.

Polska w trójce krajów Europy z największym kryzysem finansowym wśród konsumentów. Foto pixabay

Jak wynika z raportu specjalnego przygotowanego przez Intrum, 54% konsumentów przyznaje, że wskutek pandemii doświadczyło spadków dochodów. Doprowadziło to do pogorszenia się dobrobytu finansowego wielu gospodarstw domowych w Europie. Zebrane dane pokazują, że Polska wraz z Grecją i Rumunią znajduje się w czołówce krajów europejskich, w których konsumenci zostali najbardziej dotknięci kryzysem. 65% polskich respondentów deklaruje, że obawy związane z rosnącymi rachunkami mają negatywny wpływ na ich samopoczucie. W dodatku tylko 16% pytanych jest przekonanych o tym, że w ciągu 6 miesięcy poprawi się ich sytuacja finansowa.

Pogorszenie się dobrobytu finansowego konsumentów jest faktem

Polska w trójce krajów Europy z największym kryzysem finansowym wśród konsumentów

Ponad 6 na 10 polskich konsumentów negatywnie ocenia swoje bezpieczeństwo finansowe, porównując je do sytuacji sprzed sześciu miesięcy. To zdecydowanie więcej niż średnia europejska, bo w ten sam sposób myśli „tylko” 48% konsumentów z Europy.

Sytuacja nie ulegnie poprawie…

Polska w trójce krajów Europy z największym kryzysem finansowym wśród konsumentów

46% osób w Polsce podejrzewa, że w ciągu kolejnych kilku miesięcy ich dobrobyt finansowy ulegnie dalszemu pogorszeniu, a zaledwie 16% oczekuje poprawy w tym obszarze. Podstawą do tak negatywnych deklaracji jest bezpośredni wpływ pandemii Covid-19 na sytuację finansową gospodarstw domowych w Polsce. Kryzys, którego doświadczamy wpłynął negatywnie na sytuację zawodową/zatrudnienie 45% pytanych konsumentów, prowadząc do bezrobocia lub znacznego spadku popytu na oferowane usługi czy produkty, w przypadku osób prowadzących własne działalności gospodarcze. Przyczynił się również do spadku dochodów. Tylko 1/3 konsumentów, którzy wzięli udział w badaniu, przyznała, że pandemia Covid-19 nie miała wpływu na finanse ich gospodarstw domowych. I w tym przypadku średnia europejska jest zdecydowanie wyższa i wynosi 46%.

– Każdego roku jesienią publikujemy „European Consumer Payment Report”, w którym analizujemy sytuację finansową i podejście konsumentów do wydawania pieniędzy. Obecne wydarzenia, których wszyscy jesteśmy świadkami, skłoniły nas do tego by sprawdzić, w jaki sposób kryzys związany z pandemią Covid-19 wpłynął na kondycję finansową polskich gospodarstw domowych. Dane, które zebraliśmy, nie dają powodów do optymizmu, nawet jeżeli będziemy pamiętać o tym, że jako społeczeństwo mamy skłonności do pesymizmu. 64% osób z Polski pytanych przez Intrum deklaruje, że koronawirus i to, co ze sobą przyniósł, negatywnie wpłynął na ich dobrobyt finansowy. Co 5 konsument zaznacza, że musiał opóźnić zapłatę najpilniejszych rachunków, by mieć pewność, że będzie w stanie kupić najbardziej potrzebne produkty. A od momentu pojawienia się kryzysu, aż 75% z nas w ogóle skupia się tylko na kupowaniu najbardziej istotnych rzeczy – komentuje Krzysztof Krauze, Prezes Intrum w Polsce.

Pandemia przeszkodziła nam również w naszych planach dotyczących oszczędzania. 64% respondentów przyznało, że z powodu kryzysu finansowego wywołanego koronawirusem odkłada mniej pieniędzy na przyszłość, niż wcześniej.

Jest źle, ale…

Mówi się, że z każda sytuacja, nawet ta zła, ma swoje pozytywne strony. Panujący kryzys zmusił wielu konsumentów do bardziej świadomego wydawania i w ogóle – zarządzania budżetem domowym. Co 3 osoba przyznaje nawet, że pandemia Covid-19 ma pozytywny wpływ na dokonywane wydatki, bo w obecnej sytuacji kupuje tylko to, co jest rzeczywiście niezbędne. Może być to dobry start do oszczędzania. W kryzysie chcemy również pomagać rodzimym firmom, które znalazły się w niełatwej sytuacji. Dlatego aż 68% polskich konsumentów stara się kupować produkty lokalne, zamiast wybierać międzynarodowe marki i to jest pozytywna tendencja, która jest szansą na odbudowanie rodzimej gospodarki po kryzysie.

– Chociaż wiele osób biorących udział w naszym badaniu zadeklarowało, że obecna sytuacja negatywnie wpłynęła na poziom ich dochodów czy ogólnie – na poczucie bezpieczeństwa finansowego, to jednak nie przyczyniła się wprost do zwiększenia się poziomu zadłużenia naszego społeczeństwa, przynajmniej na razie. Tylko 15% respondentów z Polski przyznało, że w związku z Covid-19 wpadło w większe długi, by pokryć bieżące rachunki. Prawie 70% konsumentów w ciągu ostatniego miesiąca nie musiało w ogóle pożyczać pieniędzy, by zdobyć środki na najważniejsze potrzeby. Biorąc pod uwagę zasięg pandemii i to, jak ta sytuacja jest cały czas nieprzewidywalna, te dane mogą być nawet swoistym pocieszeniem – stwierdza Krzysztof Krauze.