Pomóż wilkom przetrwać!

66 procent Polaków wciąż uważa wilki za niebezpieczne zwierzęta, a 71 procent bałoby się spotkania z nimi w lesie. Jednocześnie 66 procent respondentów uważa, że powinny być chronione, a 59 procent sprzeciwia się ich odstrzałowi – informuje organizacja ekologiczna WWF Polska, która rozpoczyna właśnie swoją akcję – Godzina dla wilka.

Wolf Howling Portrait
Wilk. Fotolia

Akcja WWF jest odpowiedzią na ujawnione w ostatnich tygodniach przypadki odstrzału wilka, a także na coraz częściej pojawiające się głosy, które wilka ukazują, jako zagrożenie.
Jak co roku WWF Polska włącza się w największą ekologiczną akcję na świecie, Godzinę dla Ziemi WWF. W Polsce tegoroczna edycja będzie poświęcona wilkowi. W ramach Godziny dla wilka każdy będzie mógł wyrazić swój sprzeciw wobec powracających wciąż pomysłów odstrzału wilka, a jednocześnie pokazać swoje poparcie dla idei ochrony tego gatunku w naszym kraju. W Polsce już raz wilka prawie straciliśmy, w okresie PRL, kiedy był traktowany jako szkodnik, a za jego zabicie wypłacono nagrody. Dopiero po 1989 roku udało się wprowadzić ochronę tego gatunku.

Z badań opinii publicznej, przeprowadzonych przez instytut badawczy Millward Brown wynika, że z jednej strony boimy się wilka, uważając, że jest niebezpieczny (66%), może zagrozić człowiekowi (59%), obawiamy się też spotkania z wilkiem w lesie (71%). Z drugiej aż 66% osób uważa, że powinien być gatunkiem chronionym, a aż 77%, że jest potrzebny w przyrodzie. Jednak wciąż wśród połowy Polaków nie budzi sympatii. Dzieje się tak pomimo, tego, że najczęściej kojarzy się – z rodziną i stadem (55% respondentów) a, a także współpracą w grupie (34%). Wciąż też funkcjonują skojarzenia negatywne z niebezpieczeństwem (40%), Czerwonym Kapturkiem zjedzonym przez wilka (33%), nieprzewidywalnością (29%) i zagrożeniem dla ludzi (22%).*

Chcemy, aby jak najwięcej osób stanęło w jego obronie i stworzyło symboliczną watahę na stronie akcji godzinadlaziemi.pl – mówi Paweł Średziński z WWF Polska. – W ostatnich miesiącach znów pojawiają się przekazy medialne, które wilkiem straszą. Wraz z nimi słyszymy głosy, że do wilka powinno się strzelać. Dlatego w ramach naszej chcemy nagłośnić prawdziwą naturę tego gatunku, z jednej strony drapieżnika, ale z drugiej strony zwierzęcia troskliwego,, rodzinnego, solidarnego i współdziałającego w grupie.

Część myśliwych traktuje wilka jako konkurenta w swoim obwodzie łowieckim lub Ośrodku Hodowli Zwierząt, bo jak wypowiadają się do mediów – „lasy są nastawione na hodowlę saren, jeleni i danieli”. Tymczasem wilk zdecydowanie lepiej dokonuje selekcji wśród zwierząt kopytnych niż człowiek i sam poradziłby sobie doskonale z taką selekcją. Poluje też tylko na tyle zwierząt, ile potrzebuje do zaspokojenia swojego głodu. Niestety dochodzi już teraz do nielegalnego odstrzału wilka. W ostatnich tygodniach zostały ujawnione dwa przypadki celowego zabicia wilka w Polsce, i jeden na Słowacji, w pobliżu granicy, a w kręgu podejrzanych znaleźli się właśnie myśliwi. Skala nielegalnego odstrzału jest trudna do oszacowania, bo wciąż brakuje danych.

To właśnie wśród grona osób związanych z tą częścią myśliwych, którzy podnoszą kwestię odstrzału wilka, pojawiają się pomysły na poluzowanie ochrony tego gatunku – dodaje Średziński. – Na ten odstrzał nie zgadza się jednak 57 procent Polaków. Dlatego zachęcamy tych co wilki chcą chronić, i tych którzy nie mają jeszcze zdania w tej sprawie, aby dołączyli się do naszej akcji. Oprócz pokazania naszego poparcia dla idei ochrony wilka w Polsce na stronie godzinadlaziemi.pl, zaprosimy mieszkańców dziewięciu miast w Polsce do symbolicznego zawycia dla wilka, , a wszystkich tych, którzy chcą pokazać, że wilka należy chronić do tego, aby sami przygotowali nagranie, zorganizowali np. w szkole konkurs z wiedzy o wilku, udokumentowali to wydarzenie, a następnie opublikowali w mediach społecznościowych z #godzinadlawika i #zawyjdlawilka.

Od 5 do 19 marca, przez trzy kolejne soboty, o godzinie 12, będzie można wziąć udział w akcji polegającej na symbolicznym zawyciu dla wilka w centrach 9 miast Polski. Na wydarzenia WWF Polska zaprasza nie tylko miłośników wilka, ale też psów ze swoimi pupilami. 5 marca wycie dla wilka odbędzie się w Rzeszowie, Wrocławiu (tutaj wyjątkowo o godz. 11) i Olsztynie. 12 marca wataha zbierze się w Poznaniu, Białymstoku i Gdańsku. W wielki finał, 19 marca, w Krakowie, Łodzi i Warszawie.

Godzinę dla wilka wspiera ambasador Fundacji WWF Polska Marcin Dorociński, a także zespół Wilki. Ubiegłoroczna Godzina dla Ziemi WWF była poświęcona morświnowi. Dzięki zebraniu 100 tysięcy podpisów, udało się doprowadzić do przyjęcia programu ochrony dla morświna, jedynego gatunku walenia występującego w Bałtyku, krytycznie zagrożonego wyginięciem w naszym morzu.

*Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI), na reprezentatywnej i losowej próbie 15+, N=500, w lutym 2016.