PPK, czyli co dla przyszłych emerytów

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to najważniejszy element reformy systemu emerytalnego. W założeniu jest to w pełni prywatna forma gromadzenia kapitału, mająca na celu zabezpieczenie naszych emerytur.

PPK, czyli co dla przyszłych emerytów

Zachętą dla potencjalnych oszczędzających ma być współfinansowanie oszczędności przez pracodawcę oraz dopłaty ze strony Państwa.

Gwarancja prywatności środków w PPK

Z uwagi na fakt, że emerytury to kwestia która dotyczy zdecydowaną większość społeczeństwa oraz ostatnie niekorzystne doświadczenia z OFE, pierwszy projekt ustawy o PPK zostały poddany staranej analizie i dosyć surowej krytyce. Pojawiły się głosy, że to kolejne próby zachęcenia Polaków do oszczędzania, które zakończą się spektakularnym przejęciem środków, jak w przypadku OFE. Twórcy reformy, stojąc przed sporym wyzwaniem, jakim było przekonanie przyszłych uczestników PPK, że ich pieniądze są i będą w pełni prywatne, zdecydowali się w kolejnej wersji projektu ustawy dopisać punkt gwarantujący prywatny charakter środków w PPK.

Główne założenia PPK

Zgodnie z założeniami reformy, pracodawca będzie miał obowiązek zaoferować swoim pracownikom PPK, którzy zostaną automatycznie zapisani do planów, ale będą mieli możliwość wystąpienia w każdym momencie. Oszczędności w PPK będą finansowane z trzech źródeł:

  • składek od pracowników (2% wynagrodzenia brutto)
  • składek od pracodawców (1,5% wynagrodzenia brutto)
  • dopłat od Państwa (250 zł powitalna oraz 240 zł roczna)

Zebrane środki będą zarządzane przez wybrane instytucje finansowe oferujące PPK, za które pobierane będzie wynagrodzenie w wysokości do 0,6% aktywów, co biorąc pod uwagę opłaty za inne produkty emerytalne i inwestycyjne jest opłatą bardzo niską.

Zmiany w PPK

25 maja pojawił się kolejny projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Zmiany stanowią efekt konsultacji społecznych. Poniżej kilka z nich:

– podkreślono prywatność środków, zgromadzonych przez uczestnika i pracodawcę. Środki, wniesione przez państwo będą prywatne dopiero po ukończeniu 60 roku życia

– rozszerzono listę podmiotów, które mogą oferować PPK o Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE), Pracownicze Towarzystwa Emerytalne i Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie (TUnŻ)

– istnieje możliwość wnioskowania o wspólne świadczenie małżonków, jeśli oboje ukończyli 60 lat i mieli PPK w tej samej instytucji finansowej w co najmniej 120 ratach

– doprecyzowano założenia strategii inwestycyjnych – na początku część udziałowa (np. akcje) ma stanowić 60-80 proc.

Chcesz poznać dodatkowe możliwości oszczędzania na emeryturę i być na bieżąco ze zmianami w systemie emerytalnym? Wiedzieć, jak dokładnie będą funkcjonowały PPK? Zapraszamy na stronę emerytura.pzu.pl.

Wpis znaleziono dzięki:

- Plany emerytalne

- Pracownicze Towarzystwa Emerytalne

- Główne założenia PPK