Przyczyny i skutki zaburzeń seksualnej sfery związku

przyczyny i skutki zaburzen strefyAktywność seksualna jest ważnym elementem każdego związku. Udany seks jest tym co spaja i cementuje relację między partnerami, zwłaszcza w początkowej fazie znajomości.
Często partnerzy nie zdają sobie sprawy, że to właśnie sypialnia jest miejscem gdzie mogą rodzić się konflikty między nimi.

Seks jest często niesłusznie marginalizowany i uznawany za mało znaczący element relacji, zwłaszcza przez partnerki. Partnerzy, chcąc zapewnić sobie podstawy do szczęśliwego i satysfakcjonującego związku nie powinni zapominać o sferze intymnej. Coraz częściej niestety zdarza się, że wraz z pojawiającymi się problemami w alkowie, zaczynają się psuć także inne sfery wzajemnych relacji.

Przyczyn powodujących problemy w sferze seksualnej związku jest bardzo wiele, zarówno tych występujących po stronie partnerki jak i partnera. O ile w przypadku kobiet najczęściej problemem jest sfera ich psychiki i wynikające z niej różnego rodzaju zahamowania, o tyle u mężczyzn najczęstszą przyczyną braku satysfakcji ze współżycia są zaburzenia wzwodu. Wzwód czyli erekcja jest to powiększenie i usztywnienie się narządu na skutek zwiększonego napływu i zmniejszonego odpływu krwi do ciał jamistych organu. Erekcja jest niezbędna do odbycia stosunku płciowego a zaburzenia wzwodu uniemożliwiają odbywanie aktów seksualnych.
Przyczyn zaburzeń i braku erekcji jest bardzo wiele. Należą do nich czynniki natury fizycznej i psychologicznej. Według statystyk za około 85% zaburzeń związanych ze wzwodem członka odpowiadają uwarunkowania fizyczne. Jedynie w przypadku 5% problemów z erekcją przyczyną są czynniki psychologiczne. W przypadku 5% zaburzeń nie da się jednoznacznie stwierdzić ich przyczyny. Najczęstszymi fizycznymi przyczynami problemów ze wzwodem są choroby, między innymi cukrzyca, zaburzenia hormonalne, choroby serca i układu krążenia oraz choroby neurologiczne. Innymi fizycznymi przyczynami tych zaburzeń są uzależnienia.

Wśród przyczyn psychologicznych specjaliści najczęściej wymieniają depresję, stany nadmiernego stresu i niepokoju oraz problemy w związku, niekoniecznie związane ze sferą seksualną.