Regulamin konkursu: Jakie jest Twoje noworoczne postanowienie? Podziel się nim z nami i zgarnij babski poradnik!

konkurs

1. Konkurs rozpoczyna się 12.01.2017 r. i będzie trwał do północy 24.01.2017 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 25.01.2017 r. o godz. 13.00.

2. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej Uczestnikami) mogą być osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych i przebywające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w czasie trwania Konkursu

3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację zdjęcia i swoich danych pozostawionych w komentarzu oraz na przetwarzanie danych w celach działań marketingowych.

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest odpowiedzenie na pytanie: „Jakie jest Twoje noworoczne postanowienie” i umieszczenie go pod wpisem konkursowym a także polubienie strony Obcasy.pl na Facebooku i udostępnienie niniejszego konkursu na swojej facebookowej tablicy.

5. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podejrzenia próby wpływania na wyniki konkursu, korzystania z więcej niż jednego konta lub w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu.

6. Wśród nadesłanych odpowiedzi jury redakcyjne nagrodzi trzy najciekawsze zgłoszenia konkursowe.

7. Nagrodami w konkursie są 3 poradniki książkowe widoczne na zdjęciu konkursowym.

8. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech osób.

9. Komisja Konkursowa dokona wyboru zwycięzców, wśród osób, które spełniły kryteria konkursu spełniających regulamin konkursu.

10. Portal nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie wadliwych nagród lub opóźnienie z winy poczty lub innego kuriera.

11. Nagroda nie podlega również wymianie na wartość gotówkową lub inną nagrodę. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać na adres [email protected] z podaniem powodu oraz dokładnych danych osobowych w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.

12. Lista zwycięzców zostanie zamieszczona na stronie konkursu w dolnej części. UWAGA ! Osoba, która otrzyma informację o nagrodzie musi napisać e-mail na adres [email protected] do organizatora do 7 dni z dopiskiem „Konkurs – Postanowienia noworoczne”. Nie zgłoszenie się po odbiór nagrody jest jednoznaczne z jej nieprzyjęciem.

13. Nagroda zostanie wysłana w ciągu 21 dni roboczych od zakończenia konkursu. Za wysyłkę nagród odpowiedzialny jest fundator nagród.

14. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie nadesłanego materiału (tekstu, zdjęcia lub filmu) w publikacjach na portalu Obcasy.pl / Facebooku Obcasy.pl / Instagramie Obcasy.pl / Youtubie Obcasy.pl / Twitterze Obcasy.pl /.

15. Administratorem zbioru danych osobowych Zwycięzców jest Organizator. Dane te wykorzystywane są wyłącznie dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu na podstawie zgody udzielonej przez ww. osoby zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 1 Ustawy.