Zabijemy albo pokochamy. Opowieści z Rosji

Nostalgia to przyjemnie zabarwiona, sentymentalna tęsknota za przeszłością. Tradycyjnie uważało się ją za emocję niepożądaną, związaną z cierpieniem, a nawet chorobami psychicznymi. Tymczasem najnowsze badania zrealizowane w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej pokazują, że przeżywanie nostalgii może przynosić wiele korzyści.

Przeżywanie nostalgii zwiększa efektywność radzenia sobie z problemami oraz chroni przed wystąpieniem objawów depresyjnych, lękowych oraz pogorszeniem się stanu zdrowia – donoszą psychologowie z SWPS. Wśród pozytywów wymieniają także wpływ na sprawne adaptowanie się do trudnych sytuacji, lepsze rozumienie siebie i otoczenia oraz zapobieganie kryzysom psychicznym.

Czy to znaczy, że warto wprowadzać się w stan nostalgii? – Powiedziałabym raczej, że warto nabyć umiejętność jej doświadczania i w razie odpowiednich okoliczności umieć ją przeżyć. Wtedy można np. przekształcić smutek w nostalgię – tłumaczy dr Anna Braniecka z Katedry Psychologii Pozytywnej, autorka badania. Jako przykład podaje sytuację rozstania z bliską osobą, w której zamiast pogrążać się w smutku możemy przywołać nostalgiczne wspomnienia. – W moich badaniach okazało się, że taka umiejętność zapobiega długotrwałemu obniżeniu się nastroju i kryzysom psychicznym – dodaje dr Braniecka.

Dr Anna Braniecka podjęła próbę zbadania konsekwencji, jakie przynosi przeżywanie nostalgii w krótkiej i długiej perspektywie czasu. Pprzeprowadziła trzy eksperymenty, których celem było sprawdzenie wpływu tej emocji na różne kompetencje psychiczne, w tym radzenie sobie z rozstaniem z bliską osobą, rozumienie siebie lub sytuacji społecznych. Zrealizowała także badanie podłużne mające na celu ustalenie skuteczności adaptacji psychicznej do nowych warunków w zależności od umiejętności przeżywania nostalgii.