BARdzo zła woda.Kolejne wody z przekroczoną normą baru

obcasy logo1xW aktualnym teście wód gazowanych miesięcznika „Świat Konsumenta” akredytowane laboratorium w Niemczech wykryło zawartość toksycznego baru przekraczającą dopuszczalną normę aż w dwóch spośród ośmiu badanych wód.

Po teście mineralnych wód niegazowanych sprzed miesiąca, w którym okazało się, że poziom baru w Piwniczance przekracza dopuszczalną normę o 30%, „Świat Konsumenta” postanowił bliżej przyjrzeć się zawartości tego szkodliwego pierwiastka również w innych wodach. Tym razem zlecił zbadanie ośmiu marek gazowanych wód mineralnych z polskiego rynku. W dwóch z nich: w Kryniczance oraz w Piwniczance stwierdzono przekroczony dopuszczalny limit baru odpowiednio o 60 i 40%.
Test wód gazowanych potwierdza więc, że bar stanowi istotny problem w niektórych wodach mineralnych w Polsce.
Bar znajduje się na liście substancji mogących, już w niewielkich stężeniach, stanowić ryzyko dla zdrowia. Rozpuszczalne w wodzie sole baru mogą być przyczyną zaburzeń sercowo-naczyniowych i układu nerwowego. Biorąc pod uwagę fakt, że wodę spożywamy codziennie i praktycznie w nieograniczonych ilościach, narażamy nasze zdrowie, jeśli jest ona zanieczyszczona. Dlatego wyniki testu wód gazowanych „Świata Konsumenta” są bardzo niepokojące.
Oto ogólne oceny wód zbadanych w ramach testu:
Ranking
1 miejsce Staropolanka 2000 – bardzo dobra (4,74) badana partia: 20.06.06 *2 13: 04
2 miejsce Cisowianka – bardzo dobra (4,73) badana partia: 25/02/2008 21:09 L1
3 miejsce Nałęczowianka – dobra (4,49) badana partia: 19.10.06 X 10:02
4 miejsce Muszynianka – dobra (4,41) badana partia: 16/02/2008 23:12 L1
5 miejsce Ustronianka – dobra (4,39) badana partia: 13.07.2006 ZP3 L:E.Z.2 20:42
6 miejsce MultiVita – dobra (3,76) badana partia: 08/2006 14y 19:14 Wj
7 miejsce Piwniczanka – ZDYSKWALIFIKOWANA (2,38) badana partia: 17.10.06 10:21
8 miejsce Kryniczanka – ZDYSKWALIFIKOWANA (2,25) badana partia: 30 12 06
W badanych wodach oceniano oprócz zawartości baru również:
1.sposób oznakowania etykiety;
2.zawartość podstawowych składników mających znaczenie dla ogólnej mineralizacji oraz wartości dietetycznej wód (jonów wapnia, magnezu, sodu, potasu oraz jonów wodorowęglanowych, siarczanowych, chlorkowych i fluorkowych); określono zgodność składu mineralnego z deklarowanym na etykiecie;
3. bezpieczeństwo zdrowotne w tym:
– zawartość substancji niepożądanych i toksycznych w nadmiernych stężeniach, takich jak azotany i azotyny, amon, bar i żelazo;
– utlenialność wód, która świadczy o zanieczyszczeniu wody związkami organicznymi i niektórymi związkami nieorganicznymi;
– zawartość ozonu, będącego pozostałością po procesach napowietrzania (uzdatniania wody);
– jakość mikrobiologiczną wód – obecność bakterii grupy coli typu kałowego, Pseudomonas aeruginosa, paciorkowców kałowych, redukujących siarczyny oraz ogólną liczbę bakterii mezofilnych i psychrofilnych; ogólną liczbę bakterii określono dwukrotnie: bezpośrednio po otwarciu opakowań, a następnie po dwudniowym przechowywaniu;
4. cechy sensoryczne: wygląd, zapach i wrażenia smaków.
Na podstawie uzyskanych wyników badań poszczególnym produktom przyznano oceny w skali od 1 (najniższa) do 5 (najwyższa) w zakresie ocenianych cech. Jednak w przypadku przekroczenia norm związanych z bezpieczeństwem spożycia produkt dyskwalifikowano (0 punktów). W ocenie ogólnej uwzględniono zróżnicowaną wagę poszczególnych badanych parametrów jakości, przyjmując ich następujący udział procentowy:
– ocena czystości wody: cechy wpływające na bezpieczeństwo spożycia, tj. obecność zanieczyszczeń chemicznych – azotynów, azotanów, amonu, żelaza, baru, ozonu; utlenialność oraz czystość mikrobiologiczna – 45%,
– zgodność składu podstawowego z deklaracją – 30%,
– właściwości sensoryczne – 20%,
– prawidłowość oznakowania etykiety – 5%.

Pełne wyniki testu w „Świecie Konsumenta” nr 6/2006.
Wyniki testu dotyczą badanych partii wód.
Badania na zlecenie miesięcznika „Świat Konsumenta” wykonało akredytowane laboratorium w Niemczech.

Thursday, 1 June 2006