Co nam daje karta kredytowa z odroczoną spłatą?

co nam daje karta kredytowaPosiadanie karty kredytowej wymaga od nas samodyscypliny, ponieważ musimy pamiętać o spłacie powstałego zadłużenia. Czasem jednak dopada nas kryzys finansowy i nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Warto wówczas skorzystać z dobrodziejstwa, jakim jest odroczenie płatności.Zamiast chować głowę w piasek i udawać, że nie ciąży na nas konieczność spłaty zaległej raty, lepiej wykorzystać możliwość wyrównania zaległości w późniejszym terminie, w porozumieniu z bankiem. W ten sposób unikniemy dodatkowych kosztów związanych z naliczaniem odsetek karnych, upomnień, monitów, nie mówiąc już o negatywnym wpływie na naszą historię kredytową. Coraz częściej instytucje kredytowe dostrzegają konieczność wprowadzania udogodnień pozwalających na późniejsze spłaty zadłużenia. Jest to podyktowane nie najlepszą kondycją finansową gospodarstw domowych, brakiem oszczędności oraz rosnącym zadłużeniem statystycznego Polaka.

Sytuacja finansowa gospodarstw domowych w Polsce
Jak wynika z badań Centrum Badania Opinii Społecznej, 60% Polaków nie posiada żadnych oszczędności. Pozostałe 40% ma jakieś zabezpieczenie finansowe, jednak alarmujący jest fakt, że ponad 65% respondentów stwierdziło, iż oszczędności te pozwoliłyby na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb bytowych zaledwie przez dwa miesiące. Stan zadłużenia w Polsce przedstawia się następująco: 45% posiada zobowiązania kredytowe, z czego 5% ma problemy ze spłatą. W porównaniu z 2007 rokiem sytuacja uległa pogorszeniu. Zadłużenie sięgało wówczas 41%, a trudności z regulowaniem zobowiązań miało 4% respondentów. Problemy finansowe wynikają z tego, że w dalszym ciągu wynagrodzenia z tytułu pracy nie pozwalają na regulowanie bieżących zobowiązań, a w nieoczekiwanych sytuacjach konieczne okazuje się zaciąganie kredytów (źródło: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_041_14.PDF)

Czym jest odroczenie płatności?
Bywają takie sytuacje życiowe, które uniemożliwiają spłatę zobowiązań finansowych. Choroba, utrata pracy, wypadek lub inne sytuacje losowe powodują utratę płynności finansowej, szczególnie w przypadku osób, które nie posiadają oszczędności. W takim momencie najlepszym rozwiązaniem jest polubowne rozwiązanie problemu. Brak wpłaty minimalnej może spowodować na karcie kredytowej powstanie zaległości, a tym samym narazić klienta na dodatkowe opłaty. Coraz częściej instytucje kredytowe, uwzględniając realia, proponują klientowi możliwość skorzystania z opcji odroczenia płatności. Jest to swego rodzaju ubezpieczenie na wypadek sytuacji, w której nie moglibyśmy dokonać spłaty. Jeśli w naszym życiu wydarzy się coś nieoczekiwanego, możemy liczyć na to, że bank podejdzie ze zrozumieniem do naszych problemów. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość „złapania oddechu” i uniknięcie brania kolejnych pożyczek chwilówek, którymi można by spłacić aktualne zadłużenie. W zależności od tego, jak poważne problemy finansowe nas dotknęły, możemy liczyć na odroczenie płatności od 1 do nawet 12 miesięcy. Fakt znalezienia się w trudnej sytuacji finansowej należy odpowiednio udokumentować, jednak procedury nie są skomplikowane – zobacz stronę WWW banku.

Karta kredytowa na start
Zwykle o kredyt mogą się starać osoby, które mają stałe dochody na określonym poziomie, z dobrą historią kredytową. Jednak w przypadku osób młodych, które nie miały do tej pory żadnych zobowiązań kredytowych, paradoksalnie brak historii często stanowi przeszkodę w uzyskaniu kredytu, ponieważ nie ma możliwości oceny rzetelności i wiarygodności potencjalnego klienta. Ludzie młodzi często w czasie studiów podejmują swoją pierwszą pracę. Aby zdobyć dodatkowe środki na edukację, opłacenie czesnego na uczelni czy wynajęcie mieszkania, potrzebują dodatkowych środków. Doskonałym rozwiązaniem jest wówczas karta kredytowa dla studenta, która pozwala na pewne zabezpieczenie finansowe. Przy okazji taka osoba ma możliwość budowania swojej historii kredytowej, oczywiście pod warunkiem, że spłacanie karty kredytowej będzie dokonywane terminowo, klient nie będzie przekraczał przyznanego limitu, a w sytuacji kryzysu finansowego zostanie wykorzystana szansa w postaci odroczenia płatności.