Czy wierzymy we wróżby i horoskopy

Horoscope circleWiara w astrologię, numerologię, wszelkiego rodzaju wróżby i przesądy jest w polskim społeczeństwie dość silna. Do czytania horoskopów przyznaje się ponad 58% Polaków, z czego większość (45%) czyni to nieregularnie, gdy im coś „wpadnie w ręce”, 9% – często, a 4% – przy każdej możliwej okazji, którą często sami prowokują, kupując czasopismo głównie ze względu na stronę z horoskopami.

42% osób czytających horoskopy przyznaje się, że bierze pod uwagę wskazówki w nich zawarte, a trzech na stu traktuje wskazania horoskopu jak wyrocznię i kieruje się nimi w codziennym życiu. Niemal co trzeci Polak (30%) uważa, że na charakter i usposobienie człowieka duży wpływ ma fakt, pod jakim znakiem zodiaku się urodził. Co czwarty Polak (26%) twierdzi, że istnieją przedmioty zapewniające szczęście właścicielowi takiego talizmanu.

Co dziewiąty Polak (11%) potwierdza, że co najmniej raz skorzystał z usług wróżki lub jasnowidza. Dwukrotnie więcej osób nie wyklucza takiej możliwości w przypadku jakiegoś życiowego problemu. Prawie każdy z naszych rodaków (ponad 90%) potrafi wymienić co najmniej trzy przesądy, które zna i czasem się do nich stosuje.
Badania przeprowadzone przez CBOS w 2006 roku wykazały także, że kobiety znacznie częściej niż mężczyźni deklarują wiarę w magię dat i liczb, zwracają uwagę na przesądy, czytają horoskopy, korzystają z porad wróżek i pomocy jasnowidzów. Podejścia do tych spraw nie różnicuje stopień religijności badanych mierzony uczestnictwem w praktykach religijnych, lecz poziom wykształcenia – osoby z wyższym wykształceniem częściej niż pozostali podważają wiarę w astrologię i numerologię.

Liv Odonson
Obcasy.p