Czym jest płynny kurs walut?

czym jest plynny kurs walut
Na Forex przeprowadzane są dziennie miliony transakcji. Każdy inwestor liczy na zysk, choć jego osiągnięcie zależne jest od wielu czynników. Kiedy można mówić o płynnym kursie walut, kiedy zaś stopy procentowe odgrywają istotne znaczenie?
Z punktu widzenia inwestorów, którzy są zainteresowani inwestowaniem na rynku Forex ważne jest to, że o wartości waluty nie zawsze musi decydować wyłącznie podaż i popyt. Gdyby rzeczywiście tak było, to inwestowanie i tym samym prognozowanie kursów poszczególnych walut byłoby znacznie łatwiejsze. Osoby, które są zainteresowane handlem parą walut USDPLN muszą mieć świadomość, że waluty te podlegają takim samym zasadom, jak wszystkie inne, które dostępne są na rynku Forex. Najważniejszym czynnikiem, który wpływa na cenę mogą być stopy procentowe. To właśnie banki centralne, zmniejszając lub zwiększając stopy procentowe, przyczyniają się również do zmian, jakie mają miejsce na Forex.

USDPLN – zmiany w cenach bez interwencji państw?
Kiedy mowa o płynnym kursie walutowym? Najprościej mówiąc, występuje on wówczas, gdy kursy walutowe mogą zmieniać się bez interwencji rządów państw. W odniesieniu do pary walut USDPLN taka sytuacja praktycznie nie ma miejsca. Są jednak kraje, które nie interweniują, aby ich waluta osiągnęła pożądany kurs. Mowa np. o Banku Anglii, który takich działań nie podejmuje. Z drugiej strony, współcześnie państwa, które całkowicie rezygnują z ustalania kursów walut są rzadko spotykane. Znacząca część banków centralnych wykorzystuje stopy procentowe, aby kontrolować podaż waluty i tym samym wpływać na jej wartość.

Bez spekulacji na rynku
Współcześnie większość państw nadzoruje kursy walut. Warto zauważyć, że taka sytuacja ma swoje odzwierciedlenie w handlu – zarówno importerzy, jak i eksporterzy mają więcej możliwości i są przede wszystkim pewni waluty. Ponadto, takie działanie ogranicza możliwość wystąpienia na rynku sytuacji, w której dochodzi do spekulowania. Z drugiej strony, brak jakiekolwiek działań ze strony państw również ma swoje dobre strony. Wówczas dochodzi do automatycznego wyregulowania wszystkich wartości. W przypadku USDPLN taka sytuacja nie ma praktycznie miejsca. Nie można jednak zapomnieć, że w odniesieniu do dolara istnieje – poza stopami procentowymi – również szereg innych czynników, które mają wpływ na jego wartość.