Dlaczego Polki zmieniają pracę?

Polki chcą więcej zarabiać i rozwijać się zawodowo to główne powody, dla których najczęściej szukają nowej pracy. Dla 17% kobiet decyzja ta jest podyktowana chęcią zmiany szefa, a dla 13% potrzebą pracy bliżej domu. Takie wnioski płyną z badania zrealizowanego przez portal Praca.pl.

Smiling young businesswoman interviewing male candidate at desk in office
Smiling young businesswoman interviewing male candidate at desk in office

Poprawa sytuacji na rynku pracy i większa ilość ofert zatrudnienia pozytywnie wpływają na pozycję zawodową Polek, które są jednymi z najbardziej wykształconych kobiet w Europie. Mimo dużych wyzwań związanych z godzeniem życia zawodowego z rodzinnym, panie deklarują chęć aktywnego rozwoju zawodowego.

Pracodawcy coraz częściej doceniają wysokie kompetencje i umiejętności Polek, co potwierdza fakt, iż ponad 34,3% kobiet zadeklarowało, iż w 2015 roku otrzymało propozycję pracy.

Kobiety, jak wynika z badania portalu Praca.pl, najczęściej propozycje zatrudnienia otrzymują bezpośrednio od pracodawcy – ponad 32% wskazań, jak również z rekomendacji – ponad 16% oraz przez firmy doradztwa personalnego – 13%. Dane serwisu pokazują, iż rośnie znaczenie rekomendacji jako efektywnego źródła poszukiwania pracy i jednocześnie pozyskiwania wartościowych pracowników. Potwierdza to również sonda „Rola rekomendacji w poszukiwaniu pracy”, w której spośród 2800 respondentów, aż ponad 30% zadeklarowało, iż znalazło ostatnią lub aktualną pracę po znajomości.

Polki również chętnie rekomendują do pracy, ale zaznaczają, iż polecając znajomego lub znajomą biorą pod uwagę przede wszystkim odpowiednie kwalifikacje polecanej osoby. Nie ukrywają jednak, iż kierują się także chęcią wsparcia jej w procesie poszukiwania pracy i sympatią. Co trzecia Polka w minionym roku zarekomendowała kogoś do pracy korzystając z różnych form polecenia pracownika. Najczęściej ustnie, przesyłając CV rekomendowanej osoby lub przez firmowy system poleceń pracowniczych. Co ciekawe, wśród odpowiedzi Polek ponad 3% wskazało, iż poleciło znajomego do pracy korzystając z zewnętrznego, ogólnodostępnego systemu poleceń. Oznacza to, iż pozyskiwanie osób do pracy przez rekomendacje znajomych nie jest już tylko domeną firm, ale staje się ogólnym trendem, z którego korzystają internetowe serwisy pracy czy sieci networkingowe.

Polki, jak pokazuje nasze badanie chętnie rekomendują znajomych do pracy, ale przede wszystkim z odpowiednimi kompetencjami. Jak obserwujemy rośnie również liczba kobiet, które rekomendują znajomych korzystając z wdrożonego przez nas w zeszłym roku zewnętrznego, ogólnodostępnego systemy poleceń „Wynagrodzenie za polecenie”. – komentuje Michał Filipkiewicz z portalu Praca.pl.

Polki, nie tylko rekomendują znajomych do pracy, ale same również szukają nowych wyzwań zawodowych. Ponad 70% kobiet biorących udział w badaniu portalu Praca.pl przyznało, iż w minionym roku szukało nowej pracy.

źródło: „Zawodowa aktywność Polek w 2015 roku” – próba 2237 respondentek, portal Praca.pl. Badanie zostało zrealizowane w styczniu 2016 r.