Dzień Kobiet na drogach. Jakimi kierowcami są kobiety?

Już ponad 22 mln Polaków ma prawo jazdy, a ośrodki szkolenia kierowców i punkty egzaminacyjne są oblegane niezmiennie od kilku lat.

  •  Blisko 9 mln kobiet w Polsce ma prawo jazdy. To około 40 proc. wszystkich kierowców, a ich udział rośnie z roku na rok.
  •  Równocześnie kobiety odpowiadają za nieco ponad 21 proc. zdarzeń drogowych. Według statystyk jeżdżą ostrożniej i rzadziej przekraczają dozwoloną prędkość.
  •  Najczęściej wybieranymi przez kobiety markami są Renault, Opel i Volkswagen, ale wśród ubezpieczanych przez nie pojazdów nie brakuje też unikatów, jak np. Kamaz, Żuk czy Wołga.

Z danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wynika, że kobiety stanowią około 40 proc. polskich kierowców, a według przewidywań ich udział będzie wzrastał. Tylko w lipcu ubiegłego roku do grona kierowców dołączyło prawie 15 tys. z nich.

40% kierowców i 20% wypadków

Pokutujący od lat stereotyp o kobietach nie radzących sobie za kierownicą obalają twarde dane. Według statystyk opublikowanych przez Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w 2020 r. za aż 74,6 proc. wypadków drogowych odpowiadali mężczyźni, z kolei kierowcy-kobiety przyczyniły się do 21,4 proc. tych zdarzeń. Wśród najczęściej występujących błędów pań Policja wymienia nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, przekroczenie dozwolonej prędkości, nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu czy niezachowanie bezpiecznej odległości między autami.

Prawda czy fałsz

Często powtarzanym mitem jest też stwierdzenie, że kobiety powodują mniej wypadków, bo nie są tak liczną grupą kierowców jak mężczyźni. Tymczasem według policyjnych statystyk, w 2001 roku, gdy prawo jazdy posiadało zaledwie nieco ponad 900 tys. przedstawicielek tej płci, powodowały one 15 proc. wszystkich wypadków. Teraz, gdy liczba kierujących kobiet wzrosła ponad ośmiokrotnie odpowiadają one za tylko nieco więcej wypadków niż przed laty. Dodatkowo, zaledwie 4 proc. wypadków kończy się zgonem poszkodowanych. W zdarzeniach, których sprawcami byli mężczyźni zginęła prawie co dziesiąta ofiara – komentuje. Kobiety jeżdżą więc ostrożniej i bezpieczniej.

Ile wypadków powodują kobiety?

Czy zatem powodów mniejszej szkodowości jazdy można doszukiwać się w liczbie pokonanych kilometrów? Dane Instytutu Transportu Samochodowego (ITS) obalają również tę hipotezę. Według obliczeń ITS kobiety powodują jeden wypadek na 6,7 mln przejechanych kilometrów, podczas gdy ten współczynnik dla mężczyzn wynosi 1 na 4,7 mln kilometrów. Oznacza to, że mężczyźni doprowadzają do wypadków 1,5 razy częściej.
Młodzi mężczyźni musieli zapłacić ponad 140 zł więcej niż ich rówieśniczki Bezpieczna jazda, zerowa lub niska szkodowość – to niektóre czynniki, które wpływają na możliwość uzyskania korzystniejszych warunków umowy ubezpieczenia pojazdu. Wysokość polisy obliczana jest na podstawie wielu zmiennych.
– Dane CUK Ubezpieczenia wskazują jednak pewne tendencje. Średnie ceny obowiązkowych polis OC w styczniu 2022 r. nie różniły się drastycznie dla kobiet i mężczyzn. Zazwyczaj różnice oscylowały w granicach kilkunastu złotych. Wyjątek stanowiła natomiast grupa kierowców w wieku 18-24 lata. Młodzi mężczyźni musieli zapłacić ponad 140 zł więcej niż ich rówieśniczki. Na taką różnicę mogą wpływać zapewne niekorzystne statystyki, według których młodzi kierowcy stanowią duże zagrożenie na drogach – mówi Paweł Bukowski z CUK Ubezpieczenia.

AC wyraźnie tańsze

Wskaźnik powodowanej liczby wypadków na 10 tys. osób dla prowadzących w tym wieku to 13,82. Dla porównania w grupie 60 plus wynosi on zaledwie 3,55. Biorąc pod uwagę to, że statystycznie za około 75 proc. wypadków odpowiadają mężczyźni, różnica w wysokości składki wydaje się uzasadniona. – Kobiety mogą liczyć na wyraźnie korzystniejsze składki AC. Podczas gdy średnia stawka za te polisy w styczniu 2022 r. wynosiła, dla wszystkich grup wiekowych kobiet, niecałe 820 zł, w przypadku mężczyzn było to ponad 933 zł. Największe różnice, tak jak w przypadku OC, odnotowaliśmy w grupie 18-24 lata. Młode kobiety za Auto Casco płaciły średnio 964 zł, natomiast mężczyźni aż 1272 zł, czyli ponad 300 zł więcej – dodaje Paweł Bukowski z CUK Ubezpieczenia. Jeśli kobieta to zazwyczaj Renault, Opel i Volkswagen Do najpopularniejszych marek samochodów wybieranych przez kobiety należą kolejno Renault, Opel i Volkswagen. Wśród ubezpieczanych przez nie aut nie brakuje jednak unikatów, które nie tak łatwo spotkać
na polskich drogach, jak na przykład Kamaz, Wołga czy Żuk.