Ekwiwalent za urlop – jak go obliczyć? Kiedy powinien być wypłacony?

Czy zdarzyło się wam odejść z pracy i nie wykorzystać wszystkich dni urlopowych? Czy wiesz, że w takiej sytuacji należą ci się pieniądze?

Ekwiwalent za urlop – jak go obliczyć? Kiedy powinien być wypłacony?

Kodeks pracy jasno określa, że pracownikowi, który nie wykorzystał zaległego urlopu, należy się ekwiwalent w postaci pieniędzy. Sprawdź, jak obliczyć ekwiwalent za urlop i kiedy powinien być wypłacony.

Ile dni urlopu w roku?

Może to wydawać się zaskakujące, ale wiele osób nie wykorzystuje w pełni przysługujących im dni urlopowych. Przypomnijmy, że prawo do urlopu posiada osoba zatrudniona na umowę o pracę i nabywa go wraz ze stażem pracy. Dla osoby zatrudnionej poniżej 10 lat są to 20 dni urlopowe, a powyżej 10 – 26 dni urlopu w ciągu całego roku. Warto dodać, że lata naszej edukacji również wliczają się do stażu pracy.

Ekwiwalent za urlop – czy dla każdego?

Jeśli w danym roku nie wykorzystamy wszystkich przysługujących nam dni urlopu, przechodzą one na rok następny. Musimy je jednak wykorzystać w pełni do końca września kolejnego roku. Jeśli więc pani Anna ma do wykorzystania w 2019 r. 26 dni urlopu wypoczynkowego, a skorzysta jedynie z 6 dni wolnych, to w 2020 będzie miała 46 dni urlopu. Jednak pozostałe 20 dni z 2019 musi “wybrać” do końca września 2020. Taki jest obowiązek, którego dopilnować powinien pracodawca. Kiedy więc można otrzymać ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop – kiedy można go dostać?

Kodeks pracy mówi między innymi, że pracownikowi, który nie wykorzysta przysługującego mu urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, należy się ekwiwalent pieniężny za pozostałe dni urlopowe. Jak widać, przepis ten dotyczy tylko osób, które zakończyły pracę w danej firmie. Nie można więc pobrać ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop, jeśli nadal jesteśmy zatrudnieni u danego pracodawcy. Wiele firm przed rozwiązaniem umowy pracy lub jej wygaśnięciem wysyła pracownika na przymusowy urlop. Mają do tego prawo, ponieważ to pracodawca odpowiedzialny jest za to, kiedy dokładnie pracownik ma wykorzystać dni wolnego. Jeśli natomiast szef będzie chciał, by do końca umowy zatrudniony wykonywał swoje obowiązki (często tak się zdarza i zależy to od charakteru działalności, liczby innych pracowników pozostających na stanowiskach, urlopów i L4 w firmach w danych okresie), musi wypłacić mu pieniądze za niewykorzystane dni urlopu wypoczynkowego. Sprawdź co na ten temat pisze serwis inewi.pl dostarczający aplikację do zarządzania czasem pracy.

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop?

By obliczyć ekwiwalent za urlop, należy najpierw dowiedzieć się, jaki będzie współczynnik ekwiwalentu za dany rok. Możemy to łatwo zrobić, odejmując od wszystkich dni w roku dni wolne od pracy i podzielić przez 12 miesięcy. W 2019 roku współczynnik urlopowy wyniesie 20,92. Następnie musimy wyliczyć podstawę wynagrodzenia wraz ze zmiennymi składnikami pensji, czyli wszystkie dodatkowe premie obowiązujące przez 3 ostatnie miesiące przed ustaniem stosunku pracy. Kolejnym krokiem jest obliczenie ekwiwalentu za godzinę pracy. Finalnie mnożymy wszystkie niewykorzystane godziny urlopu, by otrzymać łączną kwotę ekwiwalentu. Zobacz więcej na ten temat w artykule Ile wynosi ekwiwalent za urlop w 2019 roku?

Wpis znaleziono dzięki:

- Obliczenie ekwiwalentu za urlop

- Dodatkowe godziny pracy

- Wczasy pod gruszą