Jak budować swoją zdolność kredytową od podstaw?

Wysoka zdolność kredytowa otwiera drzwi do korzystnych pożyczek, kredytów, a nawet umożliwia kupno mieszkania lub domu.

Jak budować swoją zdolność kredytową od podstaw?

Nie da się jej jednak wypracować z dnia na dzień – zadanie to wymaga konsekwencji w działaniach przez okres kilku miesięcy lub nawet lat. Czy proces ten można przyspieszyć i jeżeli tak, to w jaki sposób?

Dlaczego zdolność kredytowa jest ważna?

Zdolność kredytowa stanowi swoiste odzwierciedlenie wiarygodności potencjalnych kredytobiorców. Banki i inne instytucje finansowe analizują ją, aby ocenić ryzyko związane z udzieleniem pożyczki lub kredytu.
Im wyższa zdolność kredytowa konsumenta, tym większa szansa na to, że kandydat otrzyma produkt bankowy, o który się ubiega. Ponadto będzie mógł liczyć na dodatkowe benefity w postaci m.in. niższych stóp procentowych lub większych limitów kredytowych. To przydatne zwłaszcza podczas kupna mieszkania. Niższe RRSO oznacza mniejsze raty miesięczne, a tym samym mniejszy koszt całkowity zobowiązania.
Innymi słowy, uzyskanie dobrego wyniku przekłada się pośrednio na jakość życia codziennego i stabilność finansową osoby zaciągającej pożyczkę. Kredyty, które są łatwe w spłacie, umożliwiają budowanie pozytywnej historii kredytowej, a ta z kolei ułatwia korzystanie z kolejnych produktów bankowych w przyszłości.

Definicja zdolności kredytowej

Scoring kredytowy to ocena zdolności jednostki (lub firmy) do spłaty zobowiązań finansowych w określonym czasie. Służy jako wskaźnik, który wykorzystywany jest przede wszystkim przez banki, agencje kredytowe i instytucje pozabankowe.

Zdolność kredytowa – czynniki podlegające ocenie

Jak bada się zdolność kredytową potencjalnego kredytobiorcy? Pracownicy wybranej instytucji finansowej analizują kandydata m.in. pod względem:

● wieku i stanu zdrowotnego;
● stabilności zawodowej;
● zadłużenia;
● dotychczasowej historii kredytowej;
● źródeł dochodu.

Ocena stabilności zawodowej i wysokości zarobków pozwala zidentyfikować, czy wnioskodawca dysponuje źródłem dochodu wystarczającym do terminowej spłaty zobowiązania. Pozytywna historia kredytowa sugeruje, że dana osoba jest rzetelna, a to zwiększa zaufanie analizujących złożony wniosek.
Banki sprawdzają także poziom zadłużenia w odniesieniu do zarobków miesięcznych. Jeżeli stanie się on zbyt wysoki, pracownicy uznają to za czynnik szczególnie ryzykowny. Istnieje bowiem szansa, że po zaciągnięciu kolejnej pożyczki w przyszłości kredytobiorcę nie będzie stać już na regulację wszystkich jego zobowiązań.

Samodzielna ocena obecnej zdolności kredytowej

Orientacyjną zdolność kredytową da się obliczyć samemu. To działanie zalecane wszystkim, a zwłaszcza osobom, które planują złożyć wniosek o kredyt hipoteczny. Zdobycie wiedzy na temat tego wskaźnika pozwala zainteresowanym podjąć przemyślaną decyzję, a więc rozpocząć całą procedurę lub wstrzymać się na okres jeszcze kilku miesięcy (każda odmowa utrudnia zdobycie dodatkowych środków finansowych w przyszłości).

Aby sprawdzić własne możliwości, kredytobiorca powinien wykorzystać w tym celu:

● raport BIK;
● kalkulatory zdolności kredytowej;
● porady doradców finansowych.

Raport BIK

Raport BIK (Biuro Informacji Kredytowej) to szczegółowy dokument zawierający informacje na temat historii kredytowej osoby fizycznej lub prywatnej. Zawiera dane na temat pomyślnych spłat zobowiązań oraz opóźnień i zaległości w płatnościach. Plik ten można otrzymać m.in. poprzez wizytę w placówce stacjonarnej BIK. Analiza raportu pozwoli zrozumieć obecną sytuację finansową, zweryfikować informacje i zgłosić ewentualne błędy, które działają na niekorzyść konsumenta.

Kalkulatory zdolności kredytowej

Kalkulatory zdolności kredytowej to narzędzia online. Działają na podstawie określonych algorytmów, uwzględniając m.in. dane na temat:
● dochodu;
● miesięcznych wydatków;
● obecnych pożyczek i kredytów.

Zapewniają wynik orientacyjny, a ponadto teoretyczną maksymalną kwotę do zawnioskowania. Warto używać ich w połączeniu z kalkulatorami rat kredytów gotówkowych, dostępnymi np. pod adresem internetowym https://www.bankier.pl/smart/narzedzia /kalkulator-kredytowy – taka kombinacja pozwala dowiedzieć się zainteresowanemu wszystkich kluczowych informacji, łącznie z wysokością raty miesięcznej rozważanej przez niego propozycji.

Porady doradców finansowych

Doradcy finansowi to eksperci. Pomogą zrozumieć konsumentowi jego sytuację, opracować plan zarządzania finansami i doradzą, jak poprawić zdolność kredytową poprzez zastosowanie konkretnych działań.
W wielu przypadkach są tzw. przyjaciółmi banków, dzięki czemu dysponują wiedzą niedostępną zwykłym osobom – orientują się w dokładnych kryteriach przyznawania kredytu zainteresowanym w konkretnych instytucjach finansowych. To pozwala ocenić szansę na sukces potencjalnego kredytobiorcy bez ryzyka otrzymania negatywnej decyzji po złożeniu wniosku.

Metody na budowanie zdolności kredytowej

Jak więc budować zdolność kredytową od postaw? Zainteresowani powinni skupić się na:
● terminowej spłacie dotychczasowych zobowiązań;
● stworzeniu historii kredytowej (w przypadku, w którym takowa jeszcze nie istnieje);
● redukcji obecnego zadłużenia;
● budowaniu stabilności finansowej i zawodowej.

Osoby nieposiadające historii kredytowej muszą rozważyć otwarcie karty kredytowej lub zaciągnięcie niewielkiej pożyczki. Metoda ta pozwoli kandydatowi poznać się przedstawicielom banku.
Redukcja zadłużenia oznacza polepszenie stosunku długów do zarobków. Tym samym oznacza to, że klient będzie dysponować większą ilością wolnych środków finansowych, które mogą zostać przeznaczone na spłatę nowego zobowiązania.
Dodatkowo lepiej zarabiać odrobinę mniej, ale regularnie niż więcej, ale raz na jakiś czas. Placówki cenią sobie zwłaszcza klientów stałych, którzy dysponują umowami o pracę na czas nieokreślony – w przypadku takich konsumentów szansa na to, że stracą posadę z dnia na dzień, jest minimalna.
Osoby chcące zbudować swoją zdolność kredytową powinny skupić się na zdobyciu stałej pracy, rozpoczęciu korzystania z produktów bankowych w kontrolowany sposób i redukcji istniejących już długów. To proces długotrwały, ale zapewniający upragnione rezultaty.

Artykuł partnera