Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Każdy przynajmniej raz słyszał pojęcie, jakim jest upadłość konsumencka. Wiele osób jednak mylnie sądzi, że jest to łatwa procedura, która może uwolnić ich od nadmiarowych długów i nie niesie za sobą poważnych konsekwencji.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?
Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

W rzeczywistości jednak osoba, która decyduje się złożyć wniosek do sądu o upadłość konsumencką, musi liczyć się z wieloma niedogodnościami, a jej dług nie zostanie anulowany, ponieważ sąd musi wziąć pod uwagę również interesy jej wierzycieli. Nie każdy może też skorzystać z takiego rozwiązania. Kto może ogłosić upadłość konsumencką? Podpowiadamy.

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka, nazywana także bankructwem konsumenckim to indywidualne postępowanie upadłościowe, dzięki któremu osoby fizyczne mogą uregulować swoje długi w sposób zgodny z prawem. Na taki krok decydują się dłużnicy, którzy nie są w stanie spłacić swoich zobowiązań od co najmniej 3 miesięcy. Jest to procedura, która zazwyczaj jest ostatecznością, ponieważ niesie za sobą szereg konsekwencji.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby ogłosić upadłość konsumencką?

Żeby ogłosić upadłość konsumencką, trzeba spełniać ściśle określone warunki. Taka procedura jest dostępna dla osób fizycznych, które nie prowadzą własnej działalności gospodarczej i nie stać ich na spłatę zaciągniętych pożyczek, kredytów lub innych zobowiązań. Jest to więc rozwiązanie dla osób, które nie potrafią poradzić sobie z dużymi długami lub wpadły w tzw. spiralę zadłużenia.

Jakie są konsekwencje upadłości konsumenckiej?

Osoby, które zastanawiają się nad złożeniem wniosku do sądu o upadłość konsumencką, bardzo często zadają swoim prawnikom pytanie o to, jakie konsekwencje niesie za sobą ogłoszenie upadłości konsumenckiej dla osoby fizycznej? Warto mieć świadomość, że skutki takiego działania są zarówno pozytywne, jak i negatywne dla dłużnika.

Wśród negatywnych można wymienić przede wszystkim utratę całego majątku, ponieważ podczas postępowania upadłościowego sąd może zlikwidować cały majątek dłużnika, aby zaspokoić potrzeby jego wierzycieli. Co więcej, ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest publiczne, dlatego może wpłynąć na reputację konkretnej osoby. Bez wątpienia ma ono wpływ także na historię kredytową. Dłużnicy muszą liczyć się również z trudnościami związanymi z wynajmem mieszkania, a także pewnymi ograniczeniami prawnymi. Wśród pozytywnych skutków upadłości konsumenckiej wymienia się przede wszystkim zwolnienie dłużnika z większości długów, a także automatyczne wstrzymanie wszelkich postępowań egzekucyjnych ze strony wierzycieli. Jest to więc swego rodzaju szansa na rozpoczęcie życia od nowa po uwolnieniu się od długów.