Lokata czy konto oszczędnościowe? Porównanie, zalety i wady

Odkładanie pieniędzy na specjalnym koncie to nie tylko sposób na zyskanie środków na czarną godzinę, ale i zarobek. Oba te cele można osiągnąć, wybierając lokatę lub konto oszczędnościowe. Jakie jednak są między nimi różnice i który produkt finansowy wybrać? Wszystkim osobom, które mogą zaoszczędzić przynajmniej niewielką kwotę, w odpowiedzi pomoże to porównanie.

Lokata czy konto oszczędnościowe? Porównanie, zalety i wady

Czym cechują się lokaty?

Przekazywanie środków finansowych na osobne konto zapewnia wiele korzyści, ale w pierwszej chwili trudno wybrać ofertę jak najlepiej dopasowaną do własnych potrzeb. W reklamach potencjalne klientki są przekonywane, że właśnie w tym banku jest to, czego szukają. W rzeczywistości jednak stają przed dylematem, co wybrać – lokatę czy konto oszczędnościowe? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, ponieważ pierwszy z tych produktów finansowych jest dostępny w dwóch wariantach: nieodnawialnym i odnawialnym. Oba mają jednak pewne cechy wspólne odróżniające je od kont oszczędnościowych.

Wszystkie lokaty bankowe wymagają m.in. wpłacania minimalnych, z góry zadeklarowanych kwot. Jeśli więc przy podpisywaniu umowy klientka wskazała, że będzie wpłacać po np. 500 zł, to właśnie co najmniej tyle powinna przelewać na rachunek. Może także nic nie przekazywać na konto, a tylko raz wpłacić określoną sumę. Co więcej, zarówno odnawialne, jak i nieodnawialne lokaty mają maksymalny limit środków, które mogą się na nich znajdować. Innymi słowy, osoba, która podpisała z bankiem umowę o prowadzenie lokaty w wysokości do np. 5000 zł, nie może zmienić tego pułapu. Szczególnego znaczenia nabiera to w przypadku wariantu odnawialnego. Po zakończeniu czasu trwania lokaty nowa też będzie miała limit 5000 zł.

Lokaty od siebie różni jedynie okres, w którym zgromadzone pieniądze procentują. W przypadku lokat nieodnawialnych, po określonym czasie np. pół roku, środki są automatycznie przelewane na zwykłe konto osobiste klientki. Jeśli jednak wybrała ona wersję odnawialną, lokata się zamknie, a następnie otworzy na nowo. Zgromadzone pieniądze pozostaną na niej i będą dalej powiększać się o pewien procent. Pod tym względem lokaty odnawialne nie różnią się od kont oszczędnościowych.

Jak działają konta oszczędnościowe?

Brak wyraźnych różnic między lokatą odnawialną a kontem oszczędnościowym może prowadzić do wniosku, że wybór nie ma znaczenia. Nic bardziej mylnego. Oba te produkty finansowe różni kwota, którą można wpłacić na konto. W przypadku kont dopuszczalna jest dowolna suma. Co to daje? Znacznie większą elastyczność, którą w szczególności docenią osoby, które nie są pewne regularności i wysokości swoich wpłat. Otwiera to drogę do łatwego oszczędzania. Jeśli w danym miesiącu posiadaczka rachunku może sobie na to pozwolić, przelewa np. 1000 zł. W okresie dużych wydatków takich jak święta Bożego Narodzenia, czy wakacje, ma prawo wpłacić np. 100, 200 zł czy też więcej. Nie istnieje też limit kwoty, którą może przechowywać na rachunku.

W teorii konta oszczędnościowe od lokat odróżnia jeszcze czas trwania umowy. W praktyce jednak dotyczy to tylko nieodnawialnego wariantu. Umowa na prowadzenie rachunku podpisywana jest na czas nieokreślony, tak samo jak w przypadku konta osobistego. Lokaty odnawialne kończą się tylko z czysto technicznego punktu widzenia. Nie inaczej jest z oprocentowaniem. O tym, czy wyższe będzie miał jeden, czy drugi produkt finansowy, decyduje wyłącznie dany bank i ewentualne promocje, którymi stara się przekonać klientki. Z tego powodu może być więc tak, że w jednym korzystniejsze warunki będą dostępne wraz z lokatą, a mniej atrakcyjne z kontem. Z kolei w drugim może być odwrotnie.

Między lokatami (wszystkimi, nie tylko odnawialnymi) a kontami oszczędnościowymi nie ma też różnicy w aspekcie zarządzania finansami. Trzeba bowiem pamiętać, że pieniądze należą do konkretnej klientki i to tylko ona ma prawo nimi dysponować. Żaden bank nie ma prawa odebrać jej prawa do rozporządzania swoją własnością. Na jej życzenie środki powinny zostać wypłacone i z lokaty, i z konta oszczędnościowego. Ze względu jednak na to, że się to nie opłaca, banki narzucają dodatkowe warunki zniechęcające do wypłacania pieniędzy. W przypadku lokaty, z której przed czasem pieniądze zostały zabrane, należy liczyć się z karą w postaci utraty wypracowanego zysku, czyli odsetek. Konta oszczędnościowe są z kolei obarczone limitem darmowych wypłat, na ogół do jednej w miesiącu.

Kiedy wybrać lokatę, a kiedy konto oszczędnościowe?

Z biegiem lat oba produkty finansowe upodobniły się do siebie do tego stopnia, że trudno je odróżnić. Nie sposób więc odpowiedzieć na pytanie, który z nich jest korzystniejszy dla danej osoby. Zależy to bowiem wyłącznie od tego, jaki cel oszczędnościowy założyła sobie posiadaczka danego rachunku i jak ocenia swoje możliwości finansowe. Jeśli jest pewna, że będzie w stanie wpłacać z góry określoną, dość dużą sumę, może wybrać lokatę. Gdy jednak ceni sobie elastyczność albo też nie może za każdym razem zasilać lokaty odpowiednią kwotą, lepszym wyjściem dla niej będzie konto oszczędnościowe.

Dobrym pomysłem na oszczędzanie pieniędzy jest też regularne przeglądanie ofert banków. Co ważne, by to robić, nie trzeba szukać informacji na każdej stronie internetowej z osobna. Zamiast tego warto skorzystać z porównywarki Bankier SMART. Zainteresowane klientki znajdą w niej zestawienia tak kont oszczędnościowych, jak i lokat dostępnych w polskich bankach i SKOK-ach. Zaletą tej witryny jest przejrzysty układ propozycji pozwalający szybko je porównać pod kątem wysokości odsetek, sumy, którą się zyska oraz wysokości oprocentowania. W sekcji z lokatami podany jest jeszcze czas ich trwania. Dodatkowymi udogodnieniem jest prezentowanie ofert w formie rankingu, co jeszcze bardziej ułatwia zorientowanie się w wyborze spośród najlepszych z nich.

Internetową porównywarkę Bankier SMART warto wybrać także, gdy potrzebne będą inne produkty finansowe. Na stronach tego agregatora znajdują się m.in. zestawienia kredytów (gotówkowych, samochodowych, konsolidacyjnych i hipotecznych), kont osobistych, ubezpieczeń komunikacyjnych i turystycznych, internetowych kantorów wymiany walut, kalkulatory zdolności kredytowej, poradniki i wiele innych użytecznych treści.

Artykuł partnera