Miliony domów i mieszkań do remontu w związku z dyrektywą UE

"Odkryj, jak efektywność energetyczna może obniżyć koszty, poprawić komfort i chronić środowisko! Dowiedz się więcej w naszym artykule o modernizacji budynków i inwestycjach.

Miliony domów i mieszkań do remontu w związku z dyrektywą UE

W najbliższych 10 latach kilka milionów mieszkań i budynków w Polsce wymaga gruntownej modernizacji. Jest to wynikiem przyjęcia przez Parlament Europejski w marcu 2023 r. dyrektywy EPBD dotyczącej efektywności energetycznej budynków, która nakłada obowiązek podniesienia klasy energetycznej również na istniejące obiekty. Dla właścicieli oznacza to wydatki, ale jednocześnie otwiera szansę na znaczne obniżenie rachunków za energię elektryczną i cieplną. Przygotowanie się do odpowiednich inwestycji wcześniej pozwoli uniknąć skumulowanych wydatków w krótkim czasie.

Korzyści z inwestycji w efektywność energetyczną

Nowelizowana ustawa o charakterystyce energetycznej budynków, obowiązująca w Polsce od 28 kwietnia, wprowadza przepisy dotyczące świadectw energetycznych, które są wymagane przy wynajmie lub sprzedaży mieszkania lub domu. Brak takiego dokumentu może skutkować karą grzywny. Kolejne zmiany dotyczą systemu klas energetycznych budynków, które mają obowiązywać od 2024 r. Klasa A będzie oznaczać najwyższą efektywność energetyczną, a klasy B do F będą miały wartości pośrednie. W klasie G znajdzie się 15% budynków, które zużywają prawie 10 razy więcej energii (na tę samą powierzchnię) niż obiekty w klasie A.

Wyzwania w Polsce i w Unii Europejskiej

Według szacunków Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) i think-tanku Instytut Reform, w Polsce około 1,7 miliona budynków jednorodzinnych, spośród ogółem 6,3 miliona, nie posiada odpowiedniej izolacji cieplnej ścian, a kolejne 347 tysięcy ma bardzo niski poziom izolacji. Jednak nie jest to problem jedynie polski. W Unii Europejskiej aż 75% nieruchomości nie spełnia standardów efektywności energetycznej.

Oszczędności i efekty ekologiczne

Według Porozumienia Branżowego Na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE), współczesne energooszczędne domy, wykorzystujące fotowoltaikę, pompy ciepła i wydajne systemy wentylacyjne, generują roczne koszty ogrzewania na poziomie około 1,4 tysiąca złotych. Porównując tę kwotę do cen węgla, gazu czy energii elektrycznej, można stwierdzić, że jest to naprawdę niewielki wydatek. Efektywność energetyczna przekłada się na oszczędności w domowym budżecie i jednocześnie przyczynia się do ochrony środowiska.

Planuj inwestycje z wyprzedzeniem

Dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej sektora budowlanego do 2050 r. wymaga podjęcia działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków. Obecnie budynki odpowiadają za 36% emisji gazów cieplarnianych i 40% zużycia energii, a poziom renowacji jest znacznie poniżej wymaganego poziomu do osiągnięcia celów klimatycznych UE. Ważnym krokiem jest wprowadzenie od 2028 r. obowiązku zeroemisyjności dla nowych budynków, a już od 2026 r. dla budynków publicznych. Również dla istniejących obiektów ustalono harmonogram poprawy standardów energetycznych. Do 2030 r. wszystkie budynki mieszkalne muszą uzyskać co najmniej klasę E, a następnie do 2033 r. klasę D. Budynki niemieszkalne i publiczne mają podobne terminy.

Dofinansowanie inwestycji

Koszty modernizacji mogą stanowić wyzwanie. Unia Europejska zaleca, aby krajowe plany renowacji obejmowały systemy wsparcia finansowego. W Polsce istnieją programy, które umożliwiają osobom przeprowadzającym modernizacje skorzystanie z dotacji. Program „Czyste Powietrze” oferuje dofinansowanie termomodernizacji budynków oraz wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne, spełniające wysokie standardy. Programy „Mój Prąd” i „Moje Ciepło” umożliwiają uzyskanie współfinansowania zakupu i montażu pomp ciepła oraz mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Profesjonalne wsparcie i jakość urządzeń

Przed inwestycją w budowę lub remont warto skorzystać z pomocy sprawdzonej firmy, która ma doświadczenie na rynku i oferuje urządzenia spełniające europejskie standardy jakości. Stiebel Eltron, producent pomp ciepła od 1976 r., zaleca dokładne zaplanowanie inwestycji, aby dom lub mieszkanie spełniało wymagania efektywności energetycznej.

Dzięki odpowiedniej modernizacji i inwestycjom możemy osiągnąć efektywność energetyczną, która przekłada się na obniżenie kosztów eksploatacji budynków, redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz poprawę komfortu życia mieszkańców.