Polityka Prywatności

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (tzw. RODO) jesteśmy zobowiązani poinformować, że w swoich bazach mamy Państwa dane osobowe wykorzystywane do celów związanych z działalnością portalu Obcasy.pl. Mają Państwo w dowolnym momencie możliwość wglądu do tych danych, prawo do żądania ich poprawienia bądź usunięcia z naszych zasobów – poniżej wyjaśniamy w jaki sposób można to zrobić.

Prosimy o zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie Państwa danych osobowych:

– imię i nazwisko,
– służbowy numer telefonu,
– służbowy adres e-mail,
– służbowy adres korespondencyjny

W ramach realizacji obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, uprzejmie informujemy, że:

1) FIMEDIA, z siedzibą w Warszawie przy ul. Obrazkowej 2/3 03-188, posługująca się NIP 867-181-59-92, („Serwis”) posiada Państwa dane osobowe (tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny/adres redakcji, adres e – mail, nr telefonu);

2) Wyżej wymienione dane osobowe zostały uzyskane bezpośrednio od Państwa lub zostały pozyskane z publicznie dostępnych źródeł (np. stron internetowych wydawców na rzecz których wykonują Państwo działalność zawodową jako dziennikarz lub strony w ramach której prowadzona jest Państwa działalności.

3) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, a od 25.05.2018 r. będzie nią art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia paramentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Jest to przetwarzanie w „prawnie uzasadnionym interesie administratora” (tj. FIMEDIA) niezbędnym do wykonywania przez Serwis działalności w obszarze wydawniczym zgodnie z należytymi standardami przy jednoczesnej realizacji Państwa interesu w ramach wykonywania Państwa działalności zawodowej.

4) Dane osobowe będą przetwarzane w okresie wykonywania przez Państwa działalności zawodowej bądź do czasu wyrażenia sprzeciwu.

5) Dane osobowe są należycie chronione i nie będą udostępniane osobom trzecim.

6) Dane osobowe mogą być zapisywane w tzw. chmurze i w związku z tym mogą być udostępniane profesjonalnym podmiotom zajmującym się hostingiem danych, w tym danych osobowych).

7) Macie Państwo prawo wglądu do danych osobowych oraz do ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie ich przetwarzania, wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych zostanie uznane za naruszające bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne. Od 25.05.2018 r. właściwym organem nadzorującym będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8) Prawa osoby udzielającej danych osobowych wymagające kontaktu z administratorem danych osobowych (tj. FIMEDIA) należy realizować poprzez kontakt pod adresem e – mail: RODO@obcasy.pl, telefonicznie na numer: 697 002 855 lub pocztą na adres siedziby firmy: ul. Obrazkowa 2 lok.3 03-188 Warszawa.

Pozdrawiam serdecznie